Indyjska kinematografia oczami Pani Profesor Ipsity Barat

Indyjska kinematografia oczami Pani Profesor Ipsity Barat

W dniach 1-5 czerwca 2022 r. z gościnnymi wykładami do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przybyła prof. Ipsita Barat z St. Xavier’s College (Autonomous) – Kalkuta, Indie. Cykl niezwykle interesujących wykładów był możliwy do realizacji dzięki wspaniałemu programowi Erasmus+.

Prof. Ipsita Barat jest ekspertką w zakresie kinematografii, przemysłu filmowego oraz Bollywood. Indyjskie produkcje filmowe są popularne również w Polsce. Z tego tytułu, cykl wykładów zgromadził rzesze fanów właśnie dzieł „bollywoodzkich”.

Gość z Indii przybył na zaproszenie Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej AKSiM oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej RODM Toruń. Gospodarzem i moderatorem wydarzeń był Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej oraz zastępca koordynatora RODM Toruń, dr Krystian Chołaszczyński.

Obok działań o charakterze edukacyjnym, nie obyło się bez spotkań z władzami uczelni. Pani prof. Ipsita Barat była pod wrażeniem samej uczelni, co wyraziła podczas spotkania z Jego Magnificencją Rektorem AKSiM, o. drem Zdzisławem Klafką, jak i różnych realizowanych działań, jak chociażby inicjatyw Biblioteki AKSiM, które odbywają się pod kierunkiem: Pani Barbary Szablewskiej i Pani Marty Kalety.

Współpraca międzyuczelniana jest na bardzo dobrym poziomie i należy spodziewać się kolejnych podobnych wydarzeń.
Wszystko dzięki programowi Erasmus+!

dr Krystian Chołaszczyński