Wizyta i wykłady prof. Marii Kardis w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Wizyta i wykłady prof. Marii Kardis w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Współpraca AKSiM oraz Wydziału Grekokatolickiego Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji od lat przebiega doskonale. Jednym z głównych aspektów bilateralnej współpracy jest wymiana międzyuczelniana, która jest możliwa dzięki programowi Erasmus+.

W dniach 17-19 maja 2022 r. gościliśmy prof. Marię Kardis, prodziekan Wydziału. Wizyta Pani Profesor miała charakter hybrydowy: wykłady połączone ze szkoleniem.

Zgodnie z harmonogramem odbyły się spotkania z władzami uczelni, jak i osobami odpowiedzialnymi za proces umiędzynarodowienia AKSiM. Z drem Krystianem Chołaszczyńskim przeprowadzone zostały rozmowy odnośnie pogłębienia współpracy w ramach programu Erasmus+. Ustalono również warunki praktyk dla słowackich studentów w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Toruniu, będącym wspólnym projektem AKSiM oraz polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odbyły się również konsultacje z Dyr. Przemysławem Pawlakiem, który jest odpowiedzialny za krajowe i unijne projekty realizowane w murach naszej uczelni.

Odnośnie wykładów, Pani Profesor opowiedziała o efektach własnej pracy naukowej, która skupia się na takich aspektach jak: „Literary genres of the New Testament and the roots of reportage” czy „Myth in the postmodern society (the return of the myth in the postmodernity; mythicality of popular culture; media mythization of the world)”.

Liczymy na kolejną wizytę przedstawiciela słowackiego Wydziału, w ramach programu Erasmus+.