Wykładowca AKSiM laureatką nagrody za najlepszą publikację

Wykładowca AKSiM laureatką nagrody za najlepszą publikację

Klaudia Rosińska, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej została laureatką nagrody za najlepszą publikację z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej – nagrody wręczanej podczas Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Warszawie. Autorka książki „Fake news jako wyzwanie dla współczesnej etyki i edukacji medialnej w świetle nauczania Kościoła o środkach społecznego przekazu” swoją publikacją wskazuje na kryzysy zaistniałe w komunikacji medialnej, które są przyczyną rosnącej skali dezinformacji oraz nawiązuje do idei rzetelnego dziennikarstwa jako ważnego i potrzebnego sposobu przeciwdziałania dezinformacji.

VI Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, odbył się w dniach 27-28 września. Jego głównym celem jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach edukacji i ekonomii społecznej.

– W mojej książce starałam się wskazać, jak ważna jest etyka i osobista odpowiedzialność za treści, które udostępniamy w Internecie. Jeśli ich nie weryfikujemy, a uwiarygadniamy udostępniając je naszym znajomym, to bardzo często uczestniczymy w kłamstwie. Stajemy się jego częścią i ono staje się częścią nas. To realna walka, którą powinniśmy podejmować każdego dnia, bo od jej efektów zależy kształt przyszłego świata – mówi laureatka.