Nowi Profesorowie AKSiM

Nowi Profesorowie AKSiM

Z nowym rokiem akademickim 2022/2023 nasza Uczelnia wzbogaciła się o nowych Profesorów. W uznaniu zasług naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz w podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz społeczności akademickiej nominacje na stanowisko prof. AKSiM otrzymali:

  • o. dr Zdzisław Klafka CSsR
  • dr Maria Laska
  • dr Dorota Żuchowska
  • dr Grzegorz Osiński

Serdecznie gratulujemy!

fot. K. Mikos