Z dobrymi praktykami na gruzińskiej ziemi…

Z dobrymi praktykami na gruzińskiej ziemi…

Każdy koordynator programu Erasmus+ wie, że początek roku to niezwykle intensywny okres. W tym czasie weryfikujemy poziom umiędzynarodowienia, kontaktujemy się z partnerami w sprawie możliwości dalszej współpracy i wspólnie piszemy projekty mobilnościowe.

Oczywiście nie tylko na kraje członkowskie Unii Europejskiej, ale również na państwa partnerskie, położone poza UE.

To też dobry czas, aby spotkać się i wymienić dobrymi praktykami. Wykładowcy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu również skorzystali z tej sposobności i spotkali się z uczelnią partnerską w Tbilisi (Gruzja), a dokładniej z Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

W wydarzeniu międzynarodowym, które zgromadziło blisko 60 przedstawicieli uczelni z całego świata, ze strony AKSiM udział wzięli: dr Jan Wiśniewski (wykładowca, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Dyrektor Wydawnictwa AKSiM) oraz dr Krystian Chołaszczyński (Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej AKSiM, koordynator programu Erasmus+).

Staff Week trwał od 6 do 10 lutego 2023 r. Był niezwykle intensywny, biorąc pod uwagę harmonogram. Naszym gospodarzem była Tea Gergedava, szefowa Biura Współpracy Międzynarodowej TSU w Tbilisi.

Wśród licznych gości były również ważne osobistości gruzińskiej nauki i władz. Z przemową wystąpił m. in.: Rektor, prof. Jaba Samushia, oraz osobiście wiceminister edukacji narodowej, dr Nunu Mitskevic.

Celem było nie tylko pogłębienie współpracy czy omówienie możliwości budowania potencjału uczelni na świecie, ale również wymiana praktyk i przedstawienie dotychczasowych osiągnięć. Podczas jednego z wystąpień dr Krystian Chołaszczyński przedstawił wyniki prac w ramach projektu RIPEC, wspólnej inicjatywy sześciu europejskich uczelni, skupionej nad badaniami różnych rozwiązań w ramach zarządzania kryzysowego.

Staff Week w Tbilisi był świetną okazją na stworzenie stałych podwalin pod przyszłą współpracę, wymianę akademicką i wspólne projekty.

dr Jan Wiśniewski
dr Krystian Chołaszczyński

fot. K. Chołaszczyński