Liderzy w zarządzaniu Uczelnią

Liderzy w zarządzaniu Uczelnią

W dniach od 12-18 listopada dr Maria Laska, prof. AKSiM – prorektor oraz dr Dorota Żuchowska, prof. AKSiM – dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej wraz z kilkunastoma przedstawicielami kadry zarządzającej polskich uczelni uczestniczą w szkoleniach i wizycie studyjnej zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektu Liderzy w zarządzaniu uczelnią.

Projekt jest finansowany ze środków POWER, a jego celem jest implementacja na grunt polski sprawdzonych wzorców zarządzania dzięki poznaniu dobrych praktyk jednego z czołowych uniwersytetów w Europie, należącego do 3% najlepszych uniwersytetów na świecie – Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie (Erasmus University). Kadra zarządzająca pod okiem ekspertów uczestniczy w intensywnych szkoleniach i warsztatach w języku angielskim, aby w procesie uczenia eksperymentalnego poznawać składowe ekosystemu uczelni wyższych, zasady współpracy z otoczeniem zewnętrznym i głównymi interesariuszami, identyfikować bariery w rozwoju i wdrażaniu innowacji. Celem szkolenia jest poprawa kompetencji zarządczych oraz poznanie i implementacja nowych metod edukacyjnych, a także wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji studentów, kadry akademickiej oraz uczelni. Dużą wartość dodaną wizyty studyjnej w Rotterdamie stanowi także możliwość poznania nowoczesnej infrastruktury i rozwiązań stosowanych na Uniwersytecie Erazma oraz wymiana doświadczeń z osobami odpowiedzialnymi za jakość kształcenia w różnych polskich ośrodkach akademickich.

Tekst i foto: Dorota Żuchowska