Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Grekokatolickim Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja)

W dniach 25-29 września 2023 r. dwóch wykładowców Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych udało się do zaprzyjaźnionego uniwersytetu w Preszowie, w ramach programu Erasmus+. Celem były nie tylko wykłady, ale też ewaluacja obecnego poziomu współpracy.

Już od lat AKSiM współpracuje z Wydziałem Grekokatolickim Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja). Bardzo dziękujemy Pani Prorektor, prof. Marii Kardis, oraz Dziekanowi, ks. prof. Petrowi Tirpákowi, za zaproszenie na liczne spotkanie oraz udział w uroczystościach otwarcia nowego roku akademickiego.

W delegacji znaleźli się dr Jan Wiśniewski (wykładowca, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Dyrektor Wydawnictwa Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu) oraz dr Krystian Chołaszczyński (wykładowca, zastępca koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, koordynator programu Erasmus+).

Dr Jan Wiśniewski przeprowadził szereg wykładów dla młodzieży z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji, natomiast dr Krystian Chołaszczyński dokonał ewaluacji poziomu współpracy i brał udział w szkoleniu z zakresu pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej ze słowackiej agencji narodowej.

Liczymy na dalszą dobrą współpracę i liczymy na rewizytę.
Wszystko dzięki programowi Erasmus+!

Dziękujemy!
dr Jan Wiśniewski
dr Krystian Chołaszczyński