Wykład online

Wykład specjalny prof. Phillipa Santosa z Namibii: „Blindspots of mainstream journalism”

W ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynarodowej i Dyplomacji (inicjatywy RODM Toruń) prezentujemy dla Państwa specjalny wykład z udziałem eksperta z Namibii – urodzonego w Zimbabwe.

Wydarzenie to było możliwe dzięki wspaniałej współpracy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Międzyuczelnianej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych, realizującego niezwykły program Erasmus+.

Nasz gość reprezentuje Namibijski Uniwersytet Nauki i Techniki, który umiejscowiony jest w stolicy tego państwa, czyli w Windhuk. Nasz ekspert przyjął zaproszenie i opowiedział o niezwykle interesującym aspekcie związanym z meandrami pracy dziennikarskiej z perspektywy Afryki. Temat: „Ślepe punkty głównego nurtu dziennikarstwa”.

Prof. Philip Santos jest Starszym Wykładowcą na Namibijskim Uniwersytecie Nauki i Techniki. Ukończył Rhodes University w RPA, National University of Science and Technology w Zimbabwe oraz National University of Science and Technology w Namibii. Obecnie wykłada teorię mediów, analizę tekstu mediów, rozwój mediów, dziennikarstwo i media, a także media i globalizację na studiach licencjackich i magisterskich.

Specjalnie dla Państwa nagraliśmy niezwykłą debatę. Zachęcamy do obejrzenia.

Poniżej fotorelacja!