Warsztaty z zakresu prawa polskiego dla młodzieży z programu Erasmus+ autorstwa mgra Jarosława Paralusza

Warsztaty z zakresu prawa polskiego dla młodzieży z programu Erasmus+ autorstwa mgra Jarosława Paralusza

Dnia 6 października 2023 r., Zastępca Komendanta oraz Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej w Toruniu, Pan mgr Jarosław Paralusz przeprowadził okolicznościowy wykład, połączony z warsztatami, który poświęcony był podstawowym zasadom prawnym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W wydarzeniu uczestniczyła młodzież, która przybyła do Toruniu dzięki programowi Erasmus+, z takich państw jak Portugalia, Turcja, Hiszpania, Palestyna, czy Kosowo. W sumie kilkadziesiąt osób.

Współpraca Straży Miejskiej w Toruniu z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademią Nauk Stosowanych oraz

Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu rozwija się już od wielu lat, a podobne warsztaty na stałe wpisały się w harmonogram dni adaptacyjnych dla studentów zagranicznych.

Bardzo dziękujemy Panu mgr Jarosławowi Paraluszowi, Zastępcy Komendanta oraz Rzecznikowi Prasowemu Straży Miejskiej, za czas i interesujące wykłady.

Liczymy na dalszą dobrą współpracę.
dr Krystian Chołaszczyński