Profesorowie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odznaczeni medalem „Zasłużony dla nauki polskiej Sapientia et Veritas”

prof. AKSiM odznaczenie

W dniach 30 oraz 31 maja odbyły się uroczystości, podczas których kilkudziesięciu naukowców otrzymało z rąk Ministra Edukacji i Nauki medal „Zasłużony dla nauki polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczenia są przyznawane za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Minister Edukacji Przemysław Czarnek w słowach skierowanych do laureatów zaznaczył: „Chcemy uhonorować wybitnych profesorów i podkreślić państwa wkład w rozwój Polski. Dziś na sali mamy znakomitych profesorów polskich uczelni, pracujących dla Polski i uprawiających naukę dla świata, tak jak to robił Mikołaj Kopernik”.

Podczas uroczystości 30.05.2023 roku pośmiertnie uhonorowano brązowym medalem dwóch profesorów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, śp. Andrzeja Mielczarka oraz śp. Grzegorza Osińskiego.
Przy tej okazji Wiesława Osińska, wdowa po śp. Grzegorzu Osińskim skierowała piękne słowa do społeczności akademickiej AKSiM w Toruniu:
„Pragnę gorąco podziękować władzom i społeczności Akademii Kultury Społecznej i Medialnej za nominowanie Męża do tak zaszczytnego odznaczenia jak medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Za docenienie Jego wkładu w nauczanie i wychowanie w duchu podniosłym i zdecydowanie patriotycznym naszej młodzieży. Śp. Grzegorz nie uległ modnym w nauce trendom relatywistycznym i politycznej poprawności, lecz zawsze mówił prawdę niezależnie od środowiska, w którym przebywał i jakkolwiek niewygodna była. Wzrusza mnie szczególnie kategoria medalu, która nie może być „przypadkowa”, a która w tłumaczeniu z łaciny brzmi: MĄDROŚĆ i PRAWDA. Odzwierciedla dwa klucze, którymi mąż posługiwał się zarówno w życiu prywatnym, jak i w naukowych dociekaniach, a które szczególnie dobitnie przedstawił w drugim tomie Transhumanizmu. Pisał tam m.in. o kryzysie dzisiejszej nauki, która oddaliła się od podstawowego jej celu, czyli poszukiwania prawdy. Wzrastał w Mądrości, mówiąc Prawdę i mówił Prawdę, wzrastając w Mądrości. Bóg zapłać”.

Natomiast w dniu 31.05.2023 roku podczas konferencji naukowej „Etienne Gilson – Henryk Kiereś. Sztuka w perspektywie realizmu” zorganizowanej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył złote medale „Zasłużony dla nauki polskiej Sapientia et Veritas” profesorom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, prof. Henrykowi Kieresiowi oraz prof. Piotrowi Jaroszyńskiemu.

Serdecznie gratulujemy!

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szef-mein-wreczyl-medale-zasluzony-dla-nauki-polskiej-sapientia-et-veritas

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zlote-medale-zasluzony-dla-nauki-polskiej-sapientia-et-veritas-dla-prof-henryka-kieresia-i-prof-piotra-jaroszynskiego