Profesor Henryk Kiereś laureatem prestiżowej nagrody MEiN

Profesor Henryk Kiereś laureatem prestiżowej nagrody MEiN

W dniu 19.02.2023 roku w Toruniu odbyła się uroczysta gala zorganizowana z okazji Dnia Nauki Polskiej w ramach Światowego Kongresu Kopernikańskiego, podczas której Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym reprezentującym różne dziedziny nauki. W sumie odznaczonych zostało 66 naukowców w pięciu kategoriach.

Jednym z laureatów tej prestiżowej nagrody został profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej – dr hab. Henryk Kiereś, który otrzymał nagrodę indywidualną w kategorii „Całokształt dorobku”. Serdecznie gratulujemy!

<< Więcej >>