Pozwolenie na studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo

Po zasięgnięciu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która w dniu 29 czerwca 2023 roku pozytywnie zaopiniowała warunki prowadzenia przez AKSiM studiów na kierunku pielęgniarstwo o profilu praktycznym na poziomie studiów drugiego stopnia oraz po uzyskaniu akredytacji Ministra Zdrowia dla tego kierunku, Minister Edukacji i Nauki w dniu 4 lipca 2023 r. wydał pozwolenie na utworzenie w naszej Uczelni studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.