Pierwsze absolwentki na kierunku Pielęgniarstwo w AKSiM

Pierwsze absolwentki na kierunku Pielęgniarstwo w AKSiM
We wtorek 27.06 oraz w środę 28.06, po czerwcowym maratonie egzaminów teoretycznych i praktycznych, studentki pielęgniarstwa obroniły prace dyplomowe i uzyskały tytuł licencjata. 
Są to pierwsze w historii Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu absolwentki tego kierunku. 
 
Egzamin dyplomowy na pielęgniarstwie był wielostopniowy, obejmował pisemny egzamin  teoretyczny, całodniowy egzamin praktyczny na wylosowanym oddziale szpitalnym z pielęgniarstwa internistycznego, pediatrycznego lub chirurgicznego oraz obronę przygotowanej wcześniej pod kierunkiem promotorów pracy dyplomowej. Studentki świetnie poradziły sobie z wszystkimi etapami oraz przygotowały prace na interesujące tematy m.in. Proces pielęgnowania pacjenta (dziecka) z atopowym zapaleniem skóry – studium indywidualnego przypadku; Rola pielęgniarki w leczeniu dietetycznym pacjenta z cukrzycą typu 2; Problem otyłości młodzieży w aspekcie edukacyjnej roli pielęgniarki; Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po usunięciu pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową; Opieka pielęgniarska nad pacjentem geriatrycznym po udarze niedokrwiennym mózgu; Rola pielęgniarski w opiece nad pacjentem z kryptogennym zapaleniem płuc.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces dyplomowania, szczególnie pielęgniarkom oddziałowym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz promotorkom prac.
Gratulujemy zdanych egzaminów oraz tego, że już od lipca  nasze absolwentki rozpoczną pracę w tym jakże potrzebnym zawodzie pielęgniarki!