Odznaczenie za działanie na rzecz Polonii dla AKSiM

Odznaczenie za działanie na rzecz Polonii dla AKSiM

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu została odznaczona za zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Wyróżnienie podczas III Zjazdu Badaczy Polonii w Krakowie w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego wręczył minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Podczas zjazdu została także zaprezentowana książka wydana przez Uczelnię „Polonijne dzieło księdza biskupa Stanisława Stefan ka TChr”.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej organizuje doroczne Forum Polonijne. Jest to spotkanie Polonii i Polaków mieszkających za wschodnią granicą. – Podczas wydarzenia gościmy Polaków zza granicy, pochylając się nad ich troskami i radościami – podkreśla Katarzyna Cegielska, wykładowca Uczelni. Odznaczenie za zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą minister Jan Dziedziczak wręczył przedstawicielom Uczelni podczas II Zjazdu Badaczy Polonii, odbywającego się na Ignatianum w Krakowie. – Chodzi o to, aby Ci, którzy mają możliwość decydowania o polityce polonijnej, mogli skorzystać z wiedzy tych, którzy Polonię badają. Warto wykorzystać prowadzone już badania. Zależy nam na tym, aby badacze Polonii mogli się wzajemnie poznać i wymienić swoje doświadczenia – podkreślił minister Jan Dziedziczak.

Red. Katarzyna Cegielska podczas krakowskiego zjazdu zaprezentowała nową publikację Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu „Polonijne dzieło księdza biskupa Stanisława Stefanka TChr”. To owoc konferencji, którą w zeszłym roku Uczelnia zorganizowała razem z pełnomocnikiem rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Książka zawiera referaty z wydarzenia, a także wspomnienia Polonii i duszpasterzy polonijnych o biskupie łomżyńskim, kalendaria (z okresu szczecińskiego i łomżyńskiego) z polonijnej działalności księdza biskupa oraz wybrane jego wypowiedzi do Polonii. – Książka przedstawia polonijną działalność księdza biskupa Stanisława Stefanka, który jako chrystusowiec zawsze pamiętał o tej części polskiego narodu, dbał o silne polskie rodziny, także te żyjące na emigracji – zaznacza Katarzyna Cegielska.

Podczas Zjazdu zaprezentowany został także „Atlas Polonii świata” opracowany przez Instytut Pokolenia. III Zjazd Badaczy Polonii zakończył się w czwartek w Krakowie. Uczestnicy podczas trzydniowego spotkania (21-23.11) mieli okazję zwiedzić Fort Jugowice i mieszczące się tam Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.

KC