O dziedzictwie Świętego Jana Pawła II w murach AKSiM

13 lipca rozpoczęła się Szkoła Letnia Bractwa Świętego Jana Pawła II. W programie spotkania zaplanowano konferencje, które odbywają się w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz chwile modlitwy w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Przewodnikiem po życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II dla uczestników spotkania jest nasz wykładowca ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr.

Jak zauważa o dr. Tadeusz Rydzyk, prof. AKSiM – Rektor Założyciel Akademii, ta szkoła, która odbywa się cyklicznie pozwala na jeszcze lepsze poznanie dziedzictwa, myśli oraz ducha św. Jana Pawła II, szczególnie jest to ważne w tym czasie, kiedy z różnych stron nasilają się ataki na postać tego Świętego.

Szkoła Letnia potrwa do soboty, a w programie spotkania przewidziano oprócz chwil na modlitwę i medytację (w tym na codzienną Eucharystię) również konferencje: Owoce dobra na glebie Oświecenia, Metoda ewangelizacji Soboru i św. Jana Pawła II, Misja Kościoła, Czy misja Kościoła się zakończyła?, Wiara i rozum, Misja Kościoła na terenie państwa, Kościół a państwo.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która w swojej ofercie edukacyjnej posiada studia podyplomowe Dziedzictwo myśli Jana Pawła II.
Mają one na celu merytoryczne przedstawienie głównych treści nauczania św. Jana Pawła II w celu zastosowania jego nauczania do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Studia mają zachęcić do zobiektywizowanej refleksji nad światem, Kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny tej myśli i wdrażania jej w życie.

Więcej informacji na temat tych studiów znajduje się  << tutaj >>