Mentoring – dobra i sprawdzona praktyka w Akademii!

Mentoring – dobra i sprawdzona praktyka w Akademii!
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych cieszy się od lat wysokim stopniem poziomu umiędzynarodowienia.
Z tego też tytułu mamy sprawdzone metody integracji studentów z programu Erasmus+ a naszą polską społecznością AKSiM.
Jedną z dobrych praktyk jest mentoring.
Studenci z różnych kierunków sami zgłaszają się do opieki nad zagranicznymi studentami oraz naszymi gośćmi.
Nie chodzi tylko o pomoc w codziennych sprawach, ale o większą integrację między studentami.
Organizowane są liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, a także – w przerwie między zajęciami – interesujące wyjazdy.
Ostatnio studenci wspólnie wybrali się do Warszawy!
Mentorami w tym roku są: Filip Sygdziak, Fabio Lacruz Longo, Kristian Horslund oraz Daniel Konieczny
Poniżej fotorelacja!