KRRiT nagrodziła pracowników AKSiM

KRRiT nagrodziła pracowników AKSiM

Pracownicy AKSiM, o. dr Dariusz Drążek i red. Katarzyna Cegielska, zostali laureatami konkursu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji im. dra Pawła Stępki.

Praca doktorska „Misja naziemnych telewizji katolickich w Polsce po 1989 roku na przykładzie Telewizji Trwam. Studium teologiczno-moralne” o. dra Dariusza Drążka napisana pod kierunkiem dra hab. Grzegorza Łęcickiego, prof. UKSW, uznana została najlepszą rozprawą doktorską w dziedzinie mediów elektronicznych.

KRRiT postanowiła również podkreślić fakt wydania pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu edukacji medialnej dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i średnich, przyznając honorowe wyróżnienie red. Katarzynie Cegielskiej za pracę zbiorową pt. Zrozumieć media, wydaną przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej.

Publikacja „Zrozumieć media” jest książką popularnonaukową należącą do kategorii edukacja medialna. Książka powstała jako uzupełnienie do zajęć medialnych prowadzonych dla młodzieży z Torunia, Bydgoszczy, Gdyni, Golubia-Dobrzynia, Górska, Siedlec i Aleksandrowa Kujawskiego w ramach projektu NCBiR „Zrozumieć media – WSKSiM dla młodzieży” realizowanego w Uczelni w latach 2019-2020. Została wydana w roku akademickim 2020/21.

Publikacja podejmuje tematy związane z mediami elektronicznymi i nowymi technologiami, przygotowuje do krytycznego odbioru mediów, szczególnie młodych czytelników. Niektóre z rozdziałów pozycji: „Sztuka informowania przez radio”, „Dziennikarz – sługa prawdy, ciekawy świata i ludzi”, „Podstawy warsztatu telewizyjnego”, „Komu potrzebna jest etyka w mediach?”, „Jak technologie sztucznej inteligencji zmieniają nowe media?”, „Radio – teatr wyobraźni budowany sercem i rozumem”.