Koniec polskiego roku szkolnego w Katalonii… niezwykłe doświadczenie z ważnej wizyty…

Koniec polskiego roku szkolnego w Katalonii… niezwykłe doświadczenie z ważnej wizyty…

Dr Krystian Chołaszczyński oraz dr Jan Wiśniewski w dniach 18-23 czerwca 2022 r. wizytowali Szkoły Polskie położone na terenie hiszpańskiej Katalonii. Był to efekt współpracy międzyinstytucjonalnej. Wszystko było możliwe dzięki programowi Erasmus+.

Już od wielu lata Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych oraz Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels współpracują na wielu płaszczyznach. M. in. dzięki wspaniałemu programowi Erasmus+, studenci AKSiM mogą realizować praktyki w katalońskiej instytucji edukacyjnej.

Możliwość odbywania praktyk w szkole to zawsze wspaniałe doświadczenie. Nie tylko w zakresie poprawiania własnych umiejętności czy kompetencji, ale także budowania wewnętrznej tożsamości i dumy z możliwości kształcenia małych dzieci z zakresu polskiego języka, literatury, kultury czy sztuki, poza granicami własnej ojczyzny.

Wizyta w Katalonii miała kilka powodów. Z jednej strony chodziło o ewaluowanie współpracy i zwizytowanie placówek edukacyjnych. Z drugiej zaś, udział w wyjątkowym wydarzeniu, które dla każdego ucznia jest niezwykle istotne.

Dnia 18.06.2022 przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu: zakończeniu roku szkolnego w Szkole Polskiej w Barcelonie, którą kieruje Pani Ewa Hojna.

W tym wyjątkowym dniu uczestniczyło kilkadziesiąt dzieci oraz ich rodzice. Gościem była Pani Wicekonsul z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie, Pani Nina Musiał.

Dziękujemy Pani Ewie Hojnej za zaproszenie i gratulujemy kolejnego udanego roku szkolnego.

To nie koniec wrażeń….

Tego samego dnia uczestniczyliśmy również w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Polskiej w Castelldefels, którą kieruje dyrektor Ewa Hojna.

Dzieci i rodzice z przejęciem przyjmowali dyplomy podczas miłej uroczystości, która odbyła się na świeżym powietrzu.

Gościem honorowym była Pani Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie, Pani Karolina Cemka.

Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz dziękujemy za możliwość uczestnictwa.
Wspaniała wizyta nie byłaby możliwa bez programu Erasmus+. Mogliśmy nie tylko wziąć udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego, ale również przyjrzeć się pracy osób zaangażowanych w działalność placówek (job shadowing), jak i przeszkolić się w kontekście współpracy polskich jednostek w Katalonii a władzami lokalnymi (Staff Week).

dr Krystian Chołaszczyński (wykładowca AKSiM, zastępca koordynatora RODM Toruń)
dr Jan Wiśniewski (wykładowca AKSiM, koordynator RODM Toruń)