Egzaminy dyplomowe kierunku “Retoryka i wystąpienia przed kamerą”

Obrona - retoryka i wystąpeinia przed kamerą

W sobotę 26 marca 2023 roku w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się obrony prac dyplomowych kierunku podyplomowego “Retoryka i wystąpienia przed kamerą”.

Słuchacze dwusemestralnych studiów podyplomowych praktycznego kierunku, jakim jest “Retoryka i wystąpienia przed kamerą”, skutecznie obronili się i ukoronowali swój czas spędzony w Uczelni. W ramach zaliczenia każdy przygotował wystąpienie na dowolny temat i – stosując się do nabytej wiedzy i praktyk – wygłosił je przed komisją i innymi słuchaczami.

W skład komisji egzaminacyjnej weszli: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor AKSiM, dr Maria Laska, prorektor AKSiM, dr Imelda Chłodna-Błach, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. św. Jana Pawła II w Lublinie i dr Paweł Adam Makowski, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kierunek “Retoryka i wystąpienia przed kamerą” to dwusemestralne studia podyplomowe skierowane do osób, które chcą doskonalić umiejętności pięknego wypowiadania się, dykcji oraz radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem.

Jagoda Strzyżewska
Zespół Prasowy AKSiM