Egzaminy dyplomowe kierunku “Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”

W sobotę 26 marca br. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu bronili się słuchacze kierunku podyplomowego “Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”.

Obrony wypadły perfekcyjnie, słuchacze kierunku studiów podyplomowych “Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” pozytywnie zakończyli swój czas na Uczelni i obronili prace. Zadbali również o przyjemną atmosferę podczas egzaminu, czemu sprzyjała relaksująca zieleń. Przy stole komisyjnym można było zauważyć sadzonki, szyszki i inne roślinności, które symbolizowały las.

Członkami komisji egzaminacyjnej byli: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor AKSiM, dr Maria Laska, prorektor AKSiM, dr Ilona Nowosad, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia oraz minister Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP.

Kierunek “Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” kierowany jest do tych, którzy chcą zagłębić się w dziedzinę zarządzania, ale w sferze ekologicznej. Studia umożliwiają poznanie świata przyrody w szerszym znaczeniu i jednocześnie uczą rozwiązywania problemów, które w tym obszarze się pojawiają.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem.

Jagoda Strzyżewska
Zespół Prasowy AKSiM