,,Trening czyni Mistrza”

Nie sposób nie zgodzić się ze słowami, że ,,trening czyni mistrza”. Z tego powodu studenci drugiego roku prawa AKSiM, na zakończenie części ćwiczeniowej prawa karnego, przygotowali i przeprowadzili symulację procesu karnego. Każdy ze studentów miał w nim swój udział – pojawiły się wszystkie postacie, które w procesie karnym muszą się pojawić: sędziowie, obrońca, oskarżyciel i przede wszystkim oskarżony. Nie zabrakło również świadków i biegłych. Podczas symulacji procesu obecni byli przedstawiciele najwyższych władz naszej uczelni, co zdecydowanie podniosło rangę tego niecodziennego wydarzenia. Proces przebiegł zgodnie z wszelkimi zasadami zawartymi w polskim prawie, a studenci wykazali się dużym zaangażowaniem, przygotowując się do wystąpień stosownie do przypisanej roli. Sprawiedliwości stała się zadość i, choć nie było to proste dla żadnej ze stron, oskarżony został skazany – wymierzono mu karę adekwatną do popełnionych czynów.

Takie inicjatywy z pewnością znajdą swoją kontynuację w następnych latach. Jest to świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, a przy okazji również do odkrywania swojego potencjału i predyspozycji.

Non scholae, sed vitae discimus.