Odeszła na wieczną wartę

Odeszła na wieczną wartę

29 maja 2022 r. w wieku 106 lat zmarła major Maria Mirecka-Loryś. Wielokrotnie gościła w naszej Uczelni, reprezentując Polonię amerykańską podczas obrad Forum Polonijnego.

Maria Mirecka-Loryś urodziła się 7 lutego 1916 roku w Ulanowie koło Niska, w ówczesnym województwie lwowskim. Była siódmym z ośmiorga dzieci Dominika Mireckiego i Pauliny ze Ścisłowskich. W młodości należała do Przysposobienia Wojskowego Kobiet i harcerstwa. W 1937 roku, podczas studiów na Uniwersytecie Lwowskim, wstąpiła do Młodzieży Wszechpolskiej. W okresie okupacji była łączniczką NOW oraz kurierką Komendy Głównej NOW. W 1940 roku założyła pierwszą placówkę Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim. Dwa lata później objęła funkcję komendantki NOW Kobiet w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Po scaleniu z AK została mianowana komendantką Wojskowej Służby Kobiet AK Podokręg Rzeszów. Otrzymała także awans do stopnia kapitana. W 1943 roku, reprezentując Lwów, odnawiała konspiracyjnie Śluby Jasnogórskie młodzieży akademickiej. Od początku 1945 roku pełniła funkcję Komendantki Głównej NZW Kobiet. Miała pod swoją komendą około 1500 kobiet.

Zagrożona powtórnym aresztowaniem wyjechała do Ankony we Włoszech. Wyszła za mąż za Henryka Lorysia, oficera II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. W 1946 roku wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Na emigracji kontynuowała działalność niepodległościową, polonijną i kresową. Została członkiem Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce Północnej oraz dyrektor Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. W 2000 roku decyzją ministra obrony narodowej awansowała na stopień majora Wojska Polskiego.

Mjr Maria Mirecka-Loryś odznaczona została m.in.: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckimi, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem „Pro Bono Poloniae”, Medalem „Pro Patriae”, Medalem Pamiątkowym 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych i wieloma innymi.

Niech Pan Bóg wynagrodzi jej ziemskie życie poświęcone Ojczyźnie!