communication_culture Nowe media – Nowe możliwości – Nowe perspektywy

communication_culture Nowe media – Nowe możliwości – Nowe perspektywy

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Instytut Dziennikarstwa: Zakład Komunikacji Społecznej AKSiM
Instytut Informatyki Medialnej AKSiM
Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej
Koło Naukowe Medioznawców

mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję zatytułowaną:

#communication_culture
Nowe media – Nowe możliwości – Nowe perspektywy

Nowe media

Nowe media