Obrony prac licencjackich

Obrony prac licencjackich

28 czerwca w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, miały miejsce kolejne obrony prac licencjackich. Tego dnia do egzaminu dyplomowego, który wieńczy trzyletni okres studiów pierwszego stopnia, przystąpili studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Promotorami ich prac byli dr Mateusz Kaleta oraz dr Karolina Dziewulska-Siwek i o. dr Dariusz Drążek.
W tym roku, studenci w przygotowanych przez siebie pracach podejmowali bardzo interesujące tematy: Funkcjonowanie akademickich rozgłośni radiowych w III RP na przykładzie SIM Radia, Rola kolorów w reklamie audiowizualnej. Analiza na wybranych przykładach, Komunikacja interpersonalna małżonków w oparciu o 5 języków miłości według Garyego Chapmana, Analiza procesów komunikacji w zamkniętych grupach społecznych na przykładzie podkultury więziennej, Wizja komunikacji społecznej w Kościele według świętego Franciszka Salezego patrona dziennikarzy i prasy katolickiej, Zniekształcony wizerunek kobiety i mężczyzny przez nowe media we współczesnym świecie.
Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego, poza przygotowaniem wcześniej pracy pod kierunkiem wybranego promotora, musieli wykazać się wiedzą ogólną na temat opracowanego zagadnienia oraz wiedzą z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Czas obron dla Akademii to bardzo radosne święto nie tylko dla studentów, którzy kończą pewien etap edukacji, ale również dla całej społeczności akademickiej.
W kolejnych dniach zaplanowane zostały dalsze obrony prac licencjackich, a już w piątek (30 czerwca) odbędą się obrony prac magisterskich. To dla Uczelni bardzo intensywny, ale też i bardzo piękny, radosny okres.
Wszystkim tegorocznym Absolwentom serdecznie gratulujemy!