Koło Technologii 3D

Koło Technologii 3D

W nowym roku kalendarzowym w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu reaktywację przeszło „Koło Technologii 3D”. Opiekunem studentów jest wykładowca naszej uczelni Pan dr Grzegorz Osiński. W minioną środę, 19 stycznia, miało miejsce pierwsze spotkanie pasjonatów druku 3D oraz projektowania w przestrzeni trójwymiarowej.

Pasjonaci nowoczesnych technologii po przerwie spowodowanej pandemią mogą na nowo poszerzać swoją wiedzę. Pierwszym zadaniem członków koła była konserwacja już posiadanego sprzętu do druku 3D. Warto wspomnieć również o nowym sprzęcie, jakim dysponuje od niedawna Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Mowa tutaj o nowoczesnej drukarce 3D, która zapewni studentom bardzo ergonomiczne warunki pracy i nauki. Każdy z członków koła musi również poszerzać swoją wiedzę z dziedziny projektowania w trójwymiarze. Nie jest to prosta dziedzina informatyki, ale za to bardzo przyszłościowa, ciekawa oraz dochodowa. Razem z dr. Grzegorzem Osińskim planujemy wydrukować szkielet do hełmu Brain Computer Interfaces, która ma posłużyć do badania
aktywności kory mózgowej za pomocą elektrod.

Wydruki, jakie zaprojektują i wykonają studenci w kole technologii 3D, przyczynią się do przeprowadzenia wielu ważnych badań, ale także do usprawnienia infrastruktury informatycznej w salach wykładowych.

Jakub Pawluk