Spotkanie członków projektu RIPEC w Kadyksie

Spotkanie członków projektu RIPEC w Kadyksie

Współpraca międzynarodowa odgrywa bardzo dużą rolę w kontaktach międzyuczelnianych i stanowi jeden z głównych priorytetów działań związanych z realizacją projektów naukowych, szkoleniowych czy też innych działań merytorycznych. Jednym z głównych projektów zwiększających mobilność pracowników naukowych i administracji uczelni europejskich oraz umożliwiającym wspomnianą wcześniej współpracę międzynarodową jest Erasmus+. 

W ramach tegoż programu pracownicy AKSIM – dr Jan Wiśniewski oraz mgr Przemysław Pawlak w dniach 26 – 30 września 2022 r. przebywali na wizycie studyjnej w Uniwersytecie w Kadyksie (Universidad de Cádiz). W jej trakcie uczestniczyli w spotkaniu koordynatorów projektu RIPEC oraz w konferencji upowszechniającej rezultaty tego projektu. Odbyto także szereg spotkań z pracownikami goszczącej nas uczelni w Kadyksie. Ich efektem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy naszymi Uczelniami, a wymiernym rezultatem tych działań jest planowany na początek grudnia 2022 r. przyjazd prof. Jesusa Barrena Martineza jako Profesora Wizytującego do AKSiM. Pan Profesor jest specjalistą w zakresie zarządzania, który  poprowadzi zajęcia zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i podyplomowych w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, inteligencji emocjonalnej i zachowań organizacyjnych oraz budowania strategii.

Dyrektor Biura Projektów Europejskich mgr Przemysław Pawlak, w towarzystwie dr. Krystiana Chołaszczyńskiego – koordynatora programu Erasmus+ w AKSiM oraz dr. Jana Wiśniewskiego – koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Europejskiej, prowadził także rozmowy z partnerami z kilku krajów Unii Europejskiej uczestniczącymi w konferencji RIPEC, dotyczące możliwości wspólnego aplikowania o środki z programu Erasmus+ w przyszłości.

W ramach programu Erasmus+, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaangażowała się w badania innowacyjnych praktyk zarządzania kryzysowego w społeczności Erasmus (projekt RIPEC). RIPEC ma na celu koordynowanie wspólnych badań i problemów oraz przyjęcie innowacyjnych metod i narzędzi radzenia sobie z zarządzaniem kryzysowym w ramach mobilności z programu Erasmus+.

Zachęcamy do odwiedzania, jak i komentowania wyników prac naukowych na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych:

Strona internetowa: https://www.ripec-project.eu/

profil na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ripecproject