Dyrektywa Habitatowa, czyli rozpoznawanie siedlisk

Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)10 fot. K. Gierat

W dniach 01.07-03.07.2022 r. studenci studiów podyplomowych Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” odbyli zajęcia praktyczne w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie. Tematem zajęć była dyrektywa habitatowa, czyli rozpoznawanie siedlisk oraz sukcesja – rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt związanych z różnymi stadiami sukcesji.

Pierwszego dnia zajęć terenowych (1 lipca) po powitaniu i wprowadzeniu w cykl zajęć przez panią dr Katarzynę Szyszko-Podgórską oraz panią dr Izabelę Dymitryszyn odbył się wyjazd do Drawieńskiego Parku Narodowego. Jest to polski park narodowy utworzony 1 maja 1990 roku na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.) fot. K. Gierat
Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.) fot. K. Gierat

Warto wiedzieć, że lasy na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego zajmują 83 proc. powierzchni i są to lasy bukowe, dębowo-bukowe i bory sosnowe. W parku znajduje się 12 obszarów ochrony ścisłej, czyli „obowiązuje całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych”. Studenci rozpoznawali siedliska i gatunki roślin Natura 2000 w parku. Przewodnikami po terenie parku byli nadl. Janusz Grącki z Drawieńskiego Parku Narodowego oraz pracownik instytucji.

Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)2 fot. K. Gierat
Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)2 fot. K. Gierat

Pod okiem dr Izabeli Dymitryszyn studenci weszli m.in. na wieżę widokową, z której rozciągał się widok na powstałą tam tamę.

Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)3 fot. K. Gierat
Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)3 fot. K. Gierat

Po południu (z uwagi na pogorszenie pogody i ulewne deszcze) odbył się wykład z dr Izabelą Dymitryszyn nt. fauny epigeicznej, a następnie dyskusja o terenach w obiekcie „Krzywda” i „Martew” w Tucznie.

Drugi dzień (2 lipca) był bardzo aktywny. Po podsumowaniu zajęć w Drawieńskim Parku Narodowym dr Izabela Dymitryszyn wygłosiła wykład, podczas którego scharakteryzowała wybrane siedliska przyrodnicze.

Następnie studenci udali się do obiektu doświadczalnego „Krzywda” zebrać materiały (rośliny naczyniowe oraz faunę epigeiczną). Porównane i zbadane zostały cztery stanowiska: 16, 17, 18 i 30 pod kierunkiem dr Katarzyny Szyszko-Podgórskiej oraz dr Izabeli Dymitryszyn.

Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)4 fot. K. Gierat
Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)4 fot. K. Gierat

Po południu studenci wraz z prowadzącymi udali się zebrać materiały w obiekcie doświadczalnym „Martew”, gdzie odbył się również zbiór motyli na wybranych powierzchniach (stanowisko 1 a, b, 2, 2 b i 5).

Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)5 fot. K. Gierat
Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)5 fot. K. Gierat

Na zakończenie drugiego dnia w pracowni D&B w Tucznie studenci rozpoznawali, segregowali oraz opisywali zebrane materiały terenów „Krzywda” i „Martew”.

Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)6 fot. K. Gierat
Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)6 fot. K. Gierat

Ostatniego dnia (3 lipca) po Mszy św. studenci wraz z wykładowcami podsumowali wiedzę oraz obserwację z całego wyjazdu terenowego do Tuczna na studniach podyplomowych na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”. Dyskusja dotyczyła użytkowania terenu i występowania danych gatunków roślin z uwagą na sukcesję. Dr Katarzyna Szyszko-Podgórska oraz dr Izabela Dymitryszyn przekazały wytyczne do sprawozdania.

Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)6 fot. K. Gierat
Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)7 fot. K. Gierat

Na zakończenie zajęć terenowych w Tucznie na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” odbyło się seminarium dyplomowe. Studenci dokonywali wyboru tematyki prac oraz promotorów.

Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)8 fot. K. Gierat
Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)8 fot. K. Gierat

Warto podkreślić, że powyższy kierunek w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu został utworzony przede wszystkim dla osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, czy chociażby absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach terenowych właśnie w stacji terenowej Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych im. „D&B” w Tucznie.

Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)9 fot. K. Gierat
Zajęcia terenowe (1.07-03.07.22r.)9 fot. K. Gierat