Pokazać młodym drogę

Pokazać młodym drogę

Poniedziałek, 28 sierpnia 2023, Nr 198 (7766) – Pierwsza strona

ROZMOWA / z o. Dawidem Wilczyńskim CSsR, kierownikiem warsztatów w AKSiM „Nowe widnokręgi – Życie to… coś więcej!”

Mimo że młodzi mają w sobie naturalną ciekawość świata, to często zamykają się w świecie wirtualnym i tego prawdziwego życia nie chcą poznawać. A przecież – życie to coś więcej. O tym można było przekonać się podczas kolejnej edycji młodzieżowych warsztatów medialnych i muzycznych „Nowe widnokręgi – Życie to coś więcej!” organizowanych przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

– To prawda. Za każdym razem chcemy się dzielić ze wszystkimi osobami, które do nas przyjeżdżają, naszą wiedzą i naszym doświadczeniem. Zakres tematyczny warsztatów był niezwykle szeroki. Poruszaliśmy zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Było to możliwe, ponieważ osoby prowadzące warsztaty opowiadały o swojej codziennej pracy, którą realizują w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, ale też w Telewizji Trwam czy w Radiu Maryja. Młodzież miała więc okazję do spotkań z profesjonalistami, a jednocześnie z ludźmi, dla których praca jest pasją, i tę pasję w czasie tych dni próbowali przekazać. A to jest kluczowe, ponieważ w spotkaniu z młodym człowiekiem autentyczność jest bardzo ważna. Młodzi ludzie są bardzo wyczuleni na tym punkcie i tę autentyczność najbardziej sobie cenią. Najlepszym potwierdzeniem tego jest fakt, że z każdą edycją mamy coraz więcej chętnych, którzy biorą udział w wydarzeniu. Ci, którzy przyjechali tu pierwszy raz, najczęściej wracają, jednak już nie sami, ale zachęcają do przyjazdu swoich kolegów. To bardzo budujące. To też nas mobilizuje, żeby poszerzać zakres przygotowanych zajęć. Nie chcemy, aby warsztaty traktowały o abstrakcji, o treściach oderwanych od rzeczywistości, tylko żeby były tym, co jest udziałem młodego człowieka w doświadczeniu jego życia.

Uczelnia umożliwia młodym zobaczenie świata mediów od kuchni: wejście do studia nagraniowego, współuczestnictwo w tworzeniu audycji

– Młodzi mogą zobaczyć, jak wygląda praca w mediach, oglądanych, słuchanych przez ich rodziców, dziadków czy przez nich samych. Wiemy, że do wielu informacje docierają także przez media tzw. mainstreamowe. A to przecież dwa rozbieżne światy. Dlatego przede wszystkim uczestnicy warsztatów mogą zobaczyć, jak wygląda praca w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam. Mogą poznać ludzi tworzących te media. Specjalny wykład przygotowuje i prowadzi dla nich ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Z drugiej strony młodzi mają możliwość wyrobienia sobie własnej opinii na temat tych mediów i skonfrontowania jej z opinią, jaka funkcjonuje w infosferze. Uczestnicy zgodnie podkreślają, że umożliwienie im tego jest dla nich bezcenne. Widzą, że to, co jest mówione, opisane, zupełnie nie zgadza się z tym, jak wygląda rzeczywistość. Czas warsztatów daje im też inspirację i umocnienie, aby kreatywnie i przede wszystkim wartościowo przeżyć własne życie.

W homilii podczas sobotniej Eucharystii powiedział Ojciec, że Matka Boża zaprasza nas do poznawania Jej, Jej Syna, ale też do poznawania siebie. I można powiedzieć, że te warsztaty też służą do rozpoznania swojej drogi życiowej, do rozpoznania swoich talentów.

– Bez wątpienia. Można też powiedzieć, że bogactwo warsztatów, bogactwo podejmowanych treści pozwala również odkryć zarówno swoje talenty, jak i czasem ukryte pasje. Pozwala poznawać siebie od strony tych wielkich pokładów, które drzemią w każdym z tych młodych osób, które tutaj przyjeżdżają. Z radością chcę powiedzieć, że mamy naprawdę niesamowicie piękną młodzież. Czasem warto tylko pokazać jej drogę, wytyczyć czy zaproponować kierunek, za którym powinna podążać. I to też chcemy czynić. My dajemy propozycje, zachęcamy poprzez pokazanie całej palety różnego rodzaju możliwości. Są to więc nie tylko warsztaty medialne czy telewizyjne, lecz także warsztaty związane z prawem, z dyplomacją, fotografią. Są też warsztaty taneczne i związane z pilotowaniem statków bezzałogowych, które stanowią ogromną frajdę dla ich uczestników.

Młodzież ma także zajęcia na poligonie wojskowym

– Przykładamy dużą wagę do krzewienia wartości związanych z naszą Ojczyzną, z patriotyzmem. To już druga edycja warsztatów, kiedy możemy liczyć na wsparcie Wojska Polskiego. Poprzez te warsztaty chcemy podkreślić kluczową rolę wojska w systemie obrony naszej Ojczyzny. Młodzież ma okazję uczestniczyć w zajęciach przeprowadzonych na poligonie i spotkać się z żołnierzami, którzy na co dzień bronią naszego bezpieczeństwa. Nie ukrywam, że początkowo podchodziliśmy do tego rodzaju warsztatów z pewną rezerwą. Obawialiśmy się, czy młodzi będą chcieli podjąć wyzwanie związane z wysiłkiem fizycznym. Ale okazało się, że Wojsko Polskie przygotowało te warsztaty z niezwykłym wyczuciem pedagogicznym. W efekcie po raz kolejny cieszyły się one wielką popularnością.

Najważniejszym jednak punktem każdego dnia warsztatowego było spotkanie podczas wspólnej Eucharystii.

– Codziennie gromadziliśmy się wokół Tego, który jest dla nas pierwszym Nauczycielem – wokół Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Chcemy pokazać młodym drogę wyznaczoną Ewangelią, bo najważniejsze jest to, żeby oni tej drogi nie zgubili i żeby potrafili odnaleźć w Chrystusie swojego najlepszego nauczyciela. Dlatego w centrum każdego dnia była Najświętsza Eucharystia. Ale niezwykle budującym i ważnym punktem warsztatów był także sobotni wieczór uwielbienia. Przed obrazem Matki Bożej, przed którym Ojciec Święty Jan Paweł II polecał sprawy Kościoła, świata i naszej Ojczyzny, my także dziękowaliśmy za nasze spotkanie, za rodziny naszej młodzieży, za ten czas, który był nam dany. Wyraziliśmy naszą wdzięczność Panu Bogu za to wielkie dobro, którego doświadczyliśmy.

Wspomniał Ojciec, że z każdą kolejną edycją coraz więcej młodzieży bierze udział w warsztatach. Proszę przypomnieć, która to już edycja Nowych widnokręgów?

– Kiedy kończy się dana edycja spotkań, my już myślimy o przygotowaniu następnej. W ciągu roku mamy trzy wydarzenia, które są związane z warsztatami. Są to warsztaty w edycji letniej, w edycji zimowej oraz sylwester, który ma wymiar pewnego rodzaju podsumowania. Te wszystkie propozycje dla młodych mają swoje spełnienie podczas majowej pielgrzymki młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Dlatego już dziś pragnę podziękować rodzicom, którzy pomogli młodym przybyć na warsztaty, aby tutaj, w murach AKSiM, przeżywali czas wspólnoty, czas wzrastania. Wiemy doskonale, że to właśnie rodzice, również niejednokrotnie dziadkowie, wskazali dzieciom tę drogę, która prowadzi do Pana Boga poprzez naszą uczelnię.

Kto może uczestniczyć w warsztatach?

– Jest to wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy młodzież w wieku od 14. do 20. roku życia. Do tej szerokiej rozpiętości wiekowej dopasowany jest zakres tematyczny warsztatów. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, bo jak wspomniałem wcześniej – warsztaty mają różnorodną tematykę. Dla najstarszych oferujemy zajęcia z geopolityki czy dyplomacji, po to, aby potrafili oni lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Informacje o naborze do kolejnej edycji widnokręgów będą rozpowszechniane zarówno na antenie Radia Maryja, w Telewizji Trwam, jak i na stronie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.

Czy wśród studentów uczelni są osoby, które wcześniej brały udział w warsztatach medialnych?

– Oczywiście. Ale warto też zaznaczyć, że wśród prowadzących warsztaty znaleźli się także sami studenci, którzy byli takimi przewodnikami dla swoich młodszych kolegów. To wielkie zadanie, które wykonali z zaangażowaniem, zapałem i wielkim sercem. To procentuje, bo młodzi pytają o codzienność na uczelni, ale też widzą, jakie możliwości ona daje. Wielu z nich rozważa następnie, czy swoich dalszych edukacyjnych kroków nie skierować do nas, i nierzadko tak się dzieje. Kiedy pytamy naszych studentów, co ich zainspirowało do aplikowania na AKSiM, to nieraz słyszymy, że były to właśnie warsztaty medialne.

Dziękuję za rozmowę.

Urszula Wróbel