Obrony prac licencjackich 2022

Obrony prac licencjackich 2022

23 czerwca w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, miały miejsce kolejne obronny prac licencjackich. Tego dnia do egzaminu dyplomowego, który wieńczy trzyletni okres studiów pierwszego stopnia, przystąpili studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Promotorami ich prac byli dr Maria Laska oraz dr Małgorzata Lewicka.

W tym roku, studenci w przygotowanych przez siebie pracach podejmowali bardzo często temat użyteczności nowych mediów oraz mediów społecznościowych we współczesnym świecie. Wśród tematów prac z tego zakresu znalazły się takie jak: Promowanie zdrowego stylu życia w mediach społecznościowych; Wpływ mediów społecznościowych na popularyzację sportów siłowych w Polsce w latach 2010-2021; Internet jako narzędzie manipulacji na przykładzie wybranych produkcji filmowych dostępnych na Netflixie; Zachowania ryzykowne na portalach społecznościowych i ich wpływ na nastolatków na podstawie wybranych stron internetowych; Media społecznościowe we współczesnej ewangelizacji na przykładzie kont instagramowych dziennikarzy: Idy Nowakowskiej i Tomasza Wolnego.

Część z prac przygotowywana przez studentów dotyczyła także funkcjonowania mediów tradycyjnych: Ponadczasowość prasy drukowanej na przykładzie katolickiego pisma „Rycerz Niepokalanej” oraz Rola radiowych serwisów informacyjnych w budowaniu świadomości społecznej na przykładzie przekazów informacyjnych emitowanych na antenie Radia Maryja w latach 2019/2020.

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego, poza przygotowaniem wcześniej pracy pod kierunkiem wybranego promotora, musieli wykazać się wiedzą ogólną na temat opracowanego zagadnienia oraz wiedzą z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Czas obron dla Akademii to bardzo radosne święto nie tylko dla studentów, którzy kończą pewien etap edukacji, ale również dla całej społeczności akademickiej.

Na 24 czerwca zaplanowane zostały obrony prac magisterskich, w najbliższy weekend odbędą się obrony prac dyplomowych słuchaczy studiów podyplomowych, a kolejny tydzień przyniesie dalsze obrony prac licencjackich. To dla Uczelni bardzo intensywny, ale też i bardzo piękny, radosny okres.

Wszystkim tegorocznym Absolwentom serdecznie gratulujemy!