Wizyta Gości z Ukrainy

Wizyta Gości z Ukrainy

Rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu o. dr Zdzisław Klafka, prof. AKSIM spotkał się z Lyudmiłą Kriva, Dyrektor Centrum Koordynacji Publikacji Naukowych i Rozwoju Współpracy Międzynarodowej MAUP (Міжрегіональна Академія управління персоналом) z Kijowa. Rektor AKSIM podczas spotkania wyraził swoją solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego w obliczu rosyjskiej agresji oraz potępił terrorystyczne ataki na cele cywilne na obszarze Ukrainy. Jednocześnie zadeklarował chęć pomocy oraz współpracy w działaniach zmierzających do nawiązania kontaktów naukowych, kooperacji w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów wsparcia państwa ukraińskiego. Pani Dyrektor Ludmiła Kriva wyraziła swoją wdzięczność dla wspólnoty akademickiej AKSiM za pomoc oraz wsparcie dla Ukrainy oraz wyraziła nadzieję na dalszą współpracę.