Młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie

Młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie

21 i 22 czerwca 2022 roku Akademię Kultury Społecznej i Medialnej odwiedziła młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach telewizyjnych prowadzonych przez dr Piotra Grabowskiego. Zwiedzili również Park Pamięci Narodowej pod opieką Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. O reklamie opowiedział dr Paweł Adam Makowski, a o komunikacji społecznej dr Mateusz Kaleta. Po wypoczynku w Hotelu Akademickim, młodzież, pod okiem red. Katarzyny Cegielskiej, zmierzyła się z tematem manipulacji w mediach, warsztatami radiowymi przeprowadzonymi przez red. Bartłomieja Olchowika i wykładem dot. autoprezentacji i komunikacji niewerbalnej, który poprowadziła dr Dorota Żuchowska. Po zwiedzaniu Starego Miasta uczniowie w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji podziękowali Panu Bogu za owocny czas.