XVI Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

Z okazji Dnia Świętości Życia studenci, wykładowcy oraz przyjaciele Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wyruszyli 24 marca na XVI Pielgrzymkę na Jasną Górę. Hasłem, które towarzyszyło uczestnikom były słowa Jana Pawła II “Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać” z Evangelium vitae.

Głównym punktem dnia była Eucharystia sprawowana w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski. Wierni modlili się w intencji o pokój w Ojczyźnie oraz o poszanowanie daru życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Mszy świętej przewodniczył
JE ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który w homilii przypomniał, że na
wierzących w Chrystusa spoczywa odpowiedzialność za wiarę i wyznawane wartości.

– Zadaniem wiernych jest obrona podstawowej wartości, jaką jest życie. Bronić je,
umacniać, czcić i kochać. (…) Obowiązkiem wiernych jest zawsze stanąć po stronie Chrystusa i Kościoła, rozpoznając całą prawdę o Nim, nawet w chwilach słabości – zaznaczył arcybiskup.

Metropolita częstochowski, nawiązując do żywotów świętych Kościoła katolickiego, zwrócił
uwagę na to, jaką postawę powinni przyjąć chrześcijanie w momencie, gdy prawdę próbuje
się tuszować.

– Jako chrześcijanie jesteśmy grzesznikami, ale nie możemy dać się szantażować temu, kto chciałby nam zamknąć usta. Świadomość grzechów nigdy nie przeszkodziła świętym głosić Ewangelii i wiary – podkreślił.

Społeczność AKSiM wiernie pielgrzymuje do tronu Matki Bożej, aby dziękować za wszelkie
dary i łaski, jakimi nas obdarza Bóg..

– W tym dniu, jako wspólnota, chcemy nie tylko bronić życia, ale najpierw pragniemy dziękować Bogu za życie, którym nas obdarował. Dziękujemy za piękno życia, do którego jesteśmy zapraszani i które odkrywamy, gdy żyjemy w przyjaźni z Panem Bogiem. Jeździmy tam, aby dać świadectwo, że wszyscy przynależymy do ludu życia, o którym wiele mówił Jan Paweł II, który walczył o uszanowanie życia – zaznaczył o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Pielgrzymi odprawili również Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich, podczas której
rozważali teksty bł. ks. Michała Sopoćki. Na zakończenie,przy pomniku Papieża Polaka,
odśpiewali umiłowaną przez Świętego “Barkę”.

Martyna Olejnik
Zespół Prasowy AKSiM

XVI Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę
XVI Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę