Wielkie wyróżnienie dla AKSiM w Toruniu

Wielkie wyróżnienie dla AKSiM w Toruniu

Wczoraj podczas uroczystej inauguracji Akademii Kopernikańskiej w Toruniu nominację Prezydenta RP Andrzeja Dudy na członka Akademii Kopernikańskiej otrzymał wykładowca AKSiM ks. prof. dr hab Paweł Bortkiewicz TChr oraz przewodniczący Rady Naukowej czasopisma naukowego AKSiM „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” ks. kard. Gerhard L. Mülller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017.

Nominacje wręczyli szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz i ks. kard. Gerhard L. Mülller weszli w skład Izby Filozofii. Naszym Czcigodnym Współpracownikom składamy serdeczne gratulacje!