Specjalistyczny kurs językowy dla kadry administracyjnej

Specjalistyczny kurs językowy dla kadry administracyjnej

W dniach 7-11 listopada 2022 r. uczestniczyłam w kursie języka angielskiego w Walencji.
Celem kursu było podniesienie umiejętności językowych na poziomie konwersacji i pisania. Jest to szczególnie ważne w kontekście faktu, że całe szkolenie było dedykowane pracownikom rektoratów w uczelniach wyższych w dobie ogólnoeuropejskiego procesu podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia.

Poza klasyczną nauką języka angielskiego w salach, uczestnicy kursu mieli możliwość poznania kultury i historii Walencji poprzez zwiedzanie miasta i degustację lokalnych potraw.

Ogromnym atutem tego wyjazdu była możliwość kontaktu z innymi uczestnikami kursu, którzy przyjechali do Walencji z innych krajów, m. in.: z Niemiec, Rumunii, Estonii.
Bezpośrednie rozmowy w języku angielskim sprawiły, że pozbyłam się blokady językowej.
Wyjazd był zrealizowany dzięki środkom z programu Erasmus+.

Gorąco polecam tego typu wyjazdy innym pracownikom.

Eliza Biesaga