Prof. Merita Dollma z Uniwersytetu Tirańskiego z gościnnymi wykładami

Prof. Merita Dollma z Uniwersytetu Tirańskiego z gościnnymi wykładami

W dniach od 14 do 18 grudnia 2021 r. w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu gościliśmy Panią Profesor Meritę Dollmę z Uniwersytetu Tirańskiego. Był to kolejny świetny przykład międzyuczelnianej współpracy realizowanej dzięki niezwykłemu programowi Erasmus+.

Prof. dr Merita Dollma jest wykładowcą i pracownikiem naukowym na Wydziale Historyczno-Filologicznym Wydziału Geografii Uniwersytetu w Tiranie od 2007 roku. W latach 1995-2007 pracowała jako pracownik naukowy w Centrum Studiów Geograficznych Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze i wydawnicze obejmują dziedzictwo, turystykę, ekologię i promocję. Prof. Dollma jest wykładowcą na kierunkach Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, Ekologia człowieka, Geografia ekonomiczna i Migracje, na poziomie licencjackim i magisterskim. Pani Profesor jest autorem dwóch książek uniwersyteckich, dwóch książek dla szkół średnich, współautorem książki „Erozja plaży w Europie” (wydawnictwo Routledge), współautorem książki „La Porta d’oriente” (rozdział „Kruja”), autorką ponad 40 artykułów naukowych oraz redaktorem naukowym wielu książek. Jest producentem i scenarzystką dwudziestu dwóch filmów promocyjnych o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Albanii oraz jednego filmu dokumentalnego. Prof. Dollma ma międzynarodowe doświadczenie i regularnie współpracuje z instytutami naukowymi lub uniwersytetami w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Węgrzech itp., jako badacz i wykładowca.

Pani Profesor przeprowadziła cykl wykładów, w których uczestniczyli studenci AKSiM. Doszło również do spotkań z wykładowcami, jak i władzami Akademii, m. in. z Jego Magnificencją, Ojcem Rektorem, dr. Zdzisławem Klafką. Poza tym, prof. M. Dollma udzieliła wywiadu dla Naszych studentów w ramach zajęć i zwiedziła studio telewizyjne TV TRWAM, za co dziękuję Panu Bartłomiejowi Olchowikowi.

Prof. Merita Dollma wyraziła zachwyt zapleczem technicznym uczelni, jak i zainteresowanie przyszłą współpracą w ramach wspólnych konferencji, artykułów i projektów. Opiekunem prof. M. Dollmy był kierownik biura współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej oraz koordynator programu Erasmus+, dr Krystian Chołaszczyński.
Wszystko było możliwe dzięki programowi Erasmus+.

dr Krystian Chołaszczyński