Polsko-filipińska koalicja przeciw dezinformacji

Polsko-filipińska koalicja przeciw dezinformacji

W dniach od 26 do 31 marca 2023 w ramach programu Erasmus+ miałam przyjemność gościć na University of Santo Tomas w Manili (Filipiny).

UST ma status najstarszego istniejącego uniwersytetu w Azji i jest jednym z największych uniwersytetów katolickich na świecie pod względem liczby studentów. Prestiż tego miejsca jest odczuwalny niemal na każdym kroku, zarówno w aspekcie kulturowym, czego przejawem są charakterystyczne mundurki noszone przez studentów, jak i pod względem poziomu akademickiego.

Podczas pobytu wygłosiłam wykłady na temat dezinformacji rosyjskiej oraz chińskiej w kontekście wojny na Ukrainie oraz przeprowadziłam warsztaty dotyczące narzędzi weryfikacji informacji. Wzięłam również udział w dyskusji dotyczącej rozwijania najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji, w odniesieniu do jej wpływu na rozwój człowieka i społeczeństwo. Jestem pod wrażeniem zaangażowania studentów dziennikarstwa w zrozumienie istoty konfliktu na Ukrainie w odniesieniu do globalnej sytuacji geopolitycznej oraz ich nastawienia do rozwijania etycznego i rzetelnego dziennikarstwa jako narzędzia przeciwdziałania dezinformacji. Współpraca w tym obszarze, między Akademią Kultury Społecznej i Medialnej oraz Uniwersytetem Świętego Tomasza będzie kontynuowana w kolejnym roku akademickim.

W tym czasie miałam też możliwość odwiedzenia najstarszej biblioteki w Azji (taki status ma biblioteka UST), w której dokonuje się odrestaurowywania najstarszych dzieł literatury światowej. Dumą tej instytucji jest posiadanie jednego z pierwszych wydań „De revolutionibus orbium coelestium” (pol. O obrotach sfer niebieskich) Mikołaja Kopernika.
Oprócz wartościowej współpracy naukowej miałam możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, zarówno na uczelni, jak i poza nią. Szczególne podziękowania kieruję na ręce prof. Felipe Salvosa II, który poświęcił wiele swojego czasu na pokazanie mi ważnych miejsc dla historii i kultury Filipin. Dzięki temu mogłam zauważyć liczne podobieństwa między naszymi krajami, a wrażliwość i cierpliwa konsekwencja Filipińczyków na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

Zdecydowanie polecam wyjazdy akademickie do UST w ramach programu Erasmus+.

dr Klaudia Rosińska