IV Zjazd Absolwentów kierunku studiów „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”

W Tucznie odbył się czwarty zjazd absolwentów kierunku studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”, które realizuje Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uczestnicy spotkania uczcili pamięć prof. Jana Szyszko.

Konferencję rozpoczęła Eucharystia w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tucznie. Homilię wygłosił o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

– Tam, gdzie jest grzech, tam, gdzie nie ma Boga – życie staje się chaosem. Tak samo jak przyroda staje się chaosem i niejako krzywda się dzieje, ponieważ człowiek rozerwał więź między Stwórcą a stworzeniem – mówił o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

W ubiegłym roku na tzw. Krzywdzie, gdzie prof. Jan Szyszko prowadził badania terenowe, odsłonięto pamiątkowy kamień z wyrytymi słowami: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. W tym roku – tuż obok obelisku – posadzone zostały dwa pamiątkowe dęby – mówił Leszek Tokarczyk, współorganizator zjazdu.

– To jest już czwarty zjazd, ale trzeci po śmierci prof. Jana Szyszko i na każdy z tych zjazdów chcieliśmy zostawić pamiątkę. Były to tablice, kamień, a tym razem dęby – wyjaśnił Leszek Tokarczyk.

Konferencję rozpoczęła Eucharystia w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tucznie. Homilię wygłosił o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

– Tam, gdzie jest grzech, tam, gdzie nie ma Boga – życie staje się chaosem. Tak samo jak przyroda staje się chaosem i niejako krzywda się dzieje, ponieważ człowiek rozerwał więź między Stwórcą a stworzeniem – mówił o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

W ubiegłym roku na tzw. Krzywdzie, gdzie prof. Jan Szyszko prowadził badania terenowe, odsłonięto pamiątkowy kamień z wyrytymi słowami: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”. W tym roku – tuż obok obelisku – posadzone zostały dwa pamiątkowe dęby – mówił Leszek Tokarczyk, współorganizator zjazdu.

– To jest już czwarty zjazd, ale trzeci po śmierci prof. Jana Szyszko i na każdy z tych zjazdów chcieliśmy zostawić pamiątkę. Były to tablice, kamień, a tym razem dęby – wyjaśnił Leszek Tokarczyk.

Magdalena Bodzenta, wieloletni współpracownik, prof. Jana Szyszko, przedstawiła w referacie batalię, jaką stoczył w obronie Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

– Chciałam przede wszystkim podkreślić, że Pan Profesor występował przed TSUE w obronie polskiego leśnika, myśliwego, rolnika. Bronił Puszczy Białowieskiej, bronił Rospudy, ale bronił nas wszystkich. Lokalnych społeczności, tych społeczności i naszego dziedzictwa kulturowego – podkreśliła Magdalena Bodzenta.

List do uczestników spotkania skierował Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał, że prof. Jan Szyszko kochał Polskę, narodową tradycję i przyrodę.

– Z jednej strony był wielkim uczonym o światowej renomie i ogromnej wiedzy, a z drugiej strony wybitnym politykiem, który poświęcił swoje życie dziełu budowy Rzeczypospolitej i dziełu budowy Polski naszych marzeń – napisał w liście Jarosław Kaczyński.

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu absolwentów studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”.

– Mieliśmy przyjemność wysłuchania wspaniałych wykładów, również nowi młodzi absolwenci mogli się uczyć od osób, które kiedyś czerpały wiedzę od Pana Profesora – mówiła Dorota Kargul–Plewa, absolwentka Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W stacji badawczej w Tucznie organizowane są zajęcia dla studentów. Powstają kolejne prace naukowe. Odbywają się też wykłady i konferencje. Na tym zależało mojemu mężowi – akcentowała Krystyna Szyszko.

– To było bardzo ważne dla męża, żeby ludzie się spotykali ze sobą, rozmawiali, żeby nauka dużo wnosiła – żeby prace, które są – żeby był ogromny wkład w naukę polską i w Polsce, bo to przecież o Polskę nam wszystkim chodzi, żeby to miejsce było dla nas ważne – powiedziała Krystyna Szyszko.