Dyskryminacja AKSiM

Dyskryminacja AKSiM

Poniedziałek, 5 lutego 2024, Nr 29 (7898) – Pierwsza strona

Apel władz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Drodzy Słuchacze Radia Maryja i wszyscy, którym zależy na dobrej edukacji i wychowaniu naszej młodzieży!

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w ostatnich dniach stała się obiektem szczególnego zainteresowania mediów. Dlaczego?

Przyczyniła się do tego obecna Pani Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, bo – łamiąc wszelkie standardy dobrej administracji – na swoim prywatnym koncie na Twitterze – obwieściła o wydaniu decyzji w sprawie zwrotu środków z dofinansowania projektu pt. „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!”, który był realizowany w latach 2017-2020.

Podkreślenia wymaga, że Pani Minister uczyniła to 13 stycznia, 12 dni przed doręczeniem Uczelni tej ostatecznej decyzji administracyjnej, która podtrzymała decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z 21 marca 2023 r. o zwrocie 25% z dofinansowania tego projektu.

Uzasadnieniem dla tej decyzji było uznanie, że wskazanie przez Uczelnię, iż do dokumentacji rekrutacyjnej ma być załączona opinia księdza proboszcza, stanowi dyskryminację pośrednią ze względu na religię lub przekonania potencjalnych kandydatów na studia zawodowe.

To rozstrzygnięcie stoi w sprzeczności z wynikiem kontroli doraźnej, która została wcześniej przeprowadzona przez NCBR na zlecenie Komisji Europejskiej (po donosach dwóch europosłów z Polski opcji liberalno-lewicowej przy aktywnym zaangażowaniu ówczesnego rzecznika praw obywatelskich).

Wspomniana kontrola nie stwierdziła żadnych istotnych nieprawidłowości w realizacji przedmiotowego projektu, w tym w procesie rekrutacji. Zdaniem kontrolujących rekrutacja przebiegła prawidłowo (zgodnie z procedurami opisanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie).

W związku z tym uznajemy, że podtrzymanie przez Panią Minister w mocy decyzji Dyrektora NCBR stanowi pogwałcenie zasady zaufania do organów państwa.

Przedstawiona w decyzji argumentacja jest niespójna, a oparta jest nie tyle na przepisach prawa, co bardziej na racjach natury ideologicznej. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, że Uczelnię karze się za rzekomą dyskryminację, a w aktach sprawy brak jest wskazania choćby jednej osoby pokrzywdzonej!

W tej sytuacji nasza Akademia uznaje fakt wydania przez Panią Minister przedmiotowej decyzji za przejaw bezpośredniej dyskryminacji Uczelni. Albowiem to nasza Uczelnia jest podmiotem dyskryminowanym, a Pani Minister jako organ administracji publicznej podmiotem dyskryminującym.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej była, jest i będzie wierna swoim statutowym wartościom. Nie pozwolimy na pozbawienie jej możliwości rozwoju. Nie pozwolimy na jej wykluczenie i eliminację. Katolicy na mocy Konstytucji mają takie same prawa jak i wszyscy inni. Nie mogą być obywatelami drugiej kategorii.

Dlatego w tej sprawie Uczelnia podejmie przewidziane prawem kroki prawne.

Droga Rodzino Radia Maryja,

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która powstała przy Radiu Maryja, od początku swej działalności służy z całym oddaniem Ojczyźnie i Kościołowi, kształcąc i wychowując całe zastępy uczciwych ludzi o wrażliwych sumieniach na dobro drugiego człowieka.

Jej działalność była zawsze wspierana przez ludzi dobrej woli.

Pomimo nawarstwienia się w ostatnim okresie oszczerstw i kłamstw medialnych zapewniamy Was, że z Bożą pomocą i wstawiennictwem Maryi Dziewicy, z pełnym zaangażowaniem będziemy realizować naszą misję, która zawiera się w motto naszej Uczelni: Fides, Ratio et Patria (Wiara, Rozum i Ojczyzna).

Liczymy dalej na Państwa pomoc, solidarność i modlitwę.

o. Zdzisław Klafka CSsR rektor AKSiM

Drodzy Słuchacze Radia Maryja i wszyscy, którym zależy na dobrej edukacji i wychowaniu naszej młodzieży!

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w ostatnich dniach stała się obiektem szczególnego zainteresowania mediów. Dlaczego?

Przyczyniła się do tego obecna Pani Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, bo – łamiąc wszelkie standardy dobrej administracji – na swoim prywatnym koncie na Twitterze – obwieściła o wydaniu decyzji w sprawie zwrotu środków z dofinansowania projektu pt. „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!”, który był realizowany w latach 2017-2020.

Podkreślenia wymaga, że Pani Minister uczyniła to 13 stycznia, 12 dni przed doręczeniem Uczelni tej ostatecznej decyzji administracyjnej, która podtrzymała decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z 21 marca 2023 r. o zwrocie 25% z dofinansowania tego projektu.

Uzasadnieniem dla tej decyzji było uznanie, że wskazanie przez Uczelnię, iż do dokumentacji rekrutacyjnej ma być załączona opinia księdza proboszcza, stanowi dyskryminację pośrednią ze względu na religię lub przekonania potencjalnych kandydatów na studia zawodowe.

To rozstrzygnięcie stoi w sprzeczności z wynikiem kontroli doraźnej, która została wcześniej przeprowadzona przez NCBR na zlecenie Komisji Europejskiej (po donosach dwóch europosłów z Polski opcji liberalno-lewicowej przy aktywnym zaangażowaniu ówczesnego rzecznika praw obywatelskich).

Wspomniana kontrola nie stwierdziła żadnych istotnych nieprawidłowości w realizacji przedmiotowego projektu, w tym w procesie rekrutacji. Zdaniem kontrolujących rekrutacja przebiegła prawidłowo (zgodnie z procedurami opisanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie).

W związku z tym uznajemy, że podtrzymanie przez Panią Minister w mocy decyzji Dyrektora NCBR stanowi pogwałcenie zasady zaufania do organów państwa.

Przedstawiona w decyzji argumentacja jest niespójna, a oparta jest nie tyle na przepisach prawa, co bardziej na racjach natury ideologicznej. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, że Uczelnię karze się za rzekomą dyskryminację, a w aktach sprawy brak jest wskazania choćby jednej osoby pokrzywdzonej!

W tej sytuacji nasza Akademia uznaje fakt wydania przez Panią Minister przedmiotowej decyzji za przejaw bezpośredniej dyskryminacji Uczelni. Albowiem to nasza Uczelnia jest podmiotem dyskryminowanym, a Pani Minister jako organ administracji publicznej podmiotem dyskryminującym.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej była, jest i będzie wierna swoim statutowym wartościom. Nie pozwolimy na pozbawienie jej możliwości rozwoju. Nie pozwolimy na jej wykluczenie i eliminację. Katolicy na mocy Konstytucji mają takie same prawa jak i wszyscy inni. Nie mogą być obywatelami drugiej kategorii.

Dlatego w tej sprawie Uczelnia podejmie przewidziane prawem kroki prawne.

Droga Rodzino Radia Maryja,

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która powstała przy Radiu Maryja, od początku swej działalności służy z całym oddaniem Ojczyźnie i Kościołowi, kształcąc i wychowując całe zastępy uczciwych ludzi o wrażliwych sumieniach na dobro drugiego człowieka.

Jej działalność była zawsze wspierana przez ludzi dobrej woli.

Pomimo nawarstwienia się w ostatnim okresie oszczerstw i kłamstw medialnych zapewniamy Was, że z Bożą pomocą i wstawiennictwem Maryi Dziewicy, z pełnym zaangażowaniem będziemy realizować naszą misję, która zawiera się w motto naszej Uczelni: Fides, Ratio et Patria (Wiara, Rozum i Ojczyzna).

Liczymy dalej na Państwa pomoc, solidarność i modlitwę.

o. Zdzisław Klafka CSsR rektor AKSiM