XXII Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

XXII Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023. Był to szczególny dzień nie tylko ze względu na immatrykulację studentów I roku i wręczenie dyplomów Absolwentom. Z dniem 15 października nasza uczelnia zyskała nowych Profesorów.

Uroczystość oficjalnie rozpoczął o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor-założyciel AKSiM, witając wszystkich zebranych. Następnie o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii złożył sprawozdanie. Mieliśmy okazję zobaczyć film podsumowujący działalność naukowo-dydaktyczną uczelni w minionym roku akademickim.

Z okazji Inauguracji, prezydent Polski Andrzej Duda wystosował list, który odczytał minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Swoje słowa do społeczności akademickiej skierował również Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. List premiera odczytał Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Przemówienie okolicznościowe wygłosił też prezydent Torunia Michał Zaleski.

Toruńska Akademia jest pięknym dowodem, że cierpliwość popłaca – powiedział.

Michał Zaleski mówił o jej stałym rozwoju. Stwierdził też, że Akademia ma prawo do toruńskiego wsparcia.

Kolejnym punktem była immatrykulacja studentów I roku. Następnie wraz z chórem uroczyście odśpiewano „Gaudeamus igitur”. Tego roku, nagrodę dla najlepszego Absolwenta otrzymała Emilia Augustynowicz. Wyróżniony został też Krystian Kuczkowski jako najlepszy student trzeciego roku. Podczas uroczystości zostały także wręczone medale Pro Ecclesia et Patria Mecenasom AKSiM.

Nowa przewodnicząca Samorządu Studenckiego Cecylia Bajon, w trakcie przemowy skierowała swoje słowa do studentów, podkreślając ważność dewizy Uczelni, czyli Fides, Ratio et Patria.

– Chodzi tu o to, aby nie być egoistami, aby nie rozwijać tego tylko dla siebie. Czym będzie nasza wiara(…), jeśli nie będziemy umieli dostrzec człowieka? – powiedziała Cecylia.

Na koniec przytoczyła słowa św. Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

W wydarzeniu uczestniczył także prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, który wygłosił wykład „Lus i lex – źródła prawa”. Wyraził radość z otwarcia w Akademii nowego kierunku, jakim jest prawo.

– My potrzebujemy dobrych prawników, czyli ludzi, którzy rozumieją rzeczywistość. (…) Nie da się stanowić prawa, nie da się rozumieć prawa, jeśli nie używa się rozumu – powiedział.

Szef resortu podkreślił, jak ważne jest dotarcie do źródeł prawa, czyli jego kontekstu historycznego i filozoficznego. Dodał, że trzeba rozumieć człowieka, aby stanowić dobre prawo dla wspólnoty.

Centralnym punktem Inauguracji Roku Akademickiego była Msza Święta w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Nabożeństwu przewodniczył i homilię wygłosił biskup toruński Wiesław Śmigiel. Wskazał on, że Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystusa nie było. Apelował, aby mieć odwagę przyznawać się do wiary i nieść Ewangelię.

– Trzeba na nowo głosić Jezusa i przedstawiać Go w pełni. Nie jedynie jako wzorzec etyczny – powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas homilii.

Uroczystość zakończyła się oficjalnym wręczeniem dyplomów Absolwentom AKSiM.

Zespół Prasowy
Marta Oleksy

<< Więcej >>

Poznałem i co zakryte, i co jest jawne,
pouczyła mnie bowiem Mądrość – sprawczyni wszystkiego! (Mdr 7,21)

Program
Uroczystej XXII Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023
15 października 2022 r. (sobota)
Aula Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
przy ul. Droga Starotoruńska 3

godz. 09:00 – Aula AKSiM
Powitanie gości – JM o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel AKSiM
Sprawozdanie Rektora z działalności AKSiM za miniony rok akademicki 2021/2022:
– JM o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor AKSiM
Immatrykulacja studentów I rokuGaudeamus igitur
Wykład inauguracyjny: lus i lex – źródła prawa, prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki,
Wręczenie medali Pro Ecclesia et Patria Mecenasom AKSiM
Wręczenie Nagrody dla najlepszego Absolwenta

Godz. 12:00 – Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
Msza Św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Wiesława Śmigla, Ordynariusza Diecezji Toruńskiej
Wręczenie dyplomów Absolwentom
Godz. 13:30 – Kampus Akademicki AKSiM – bankiet dla zaproszonych gości

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10.10.2022 r.
tel. 56 610 71 31, e-mail: rektorat@aksim.edu.pl

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10.10.2022 r.
tel. 56 610 71 31, e-mail: rektorat@aksim.edu.pl