Spotkanie autorskie z ojcem Dariuszem Drążkiem

1 marca br. w bibliotece Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się spotkanie autorskie z o. Dariuszem Drążkiem CSsR oraz promocja jego książki ,,Misja niezmiennych telewizji katolickich po 1989 roku na przykładzie Tv Trwam. Studium teologiczno-medialne’’.

  Po uroczystym powitaniu gości, o. D. Drążek poprowadził wykład, nazywając książkę pokłosiem swojej dysertacji, określonej wówczas przez KRRiT najlepszą rozprawą doktorską w dziedzinie mediów elektronicznych.  Publikacja opiera się na analizie problemów badawczych, w nawiązaniu do misji telewizji katolickich od 1989 roku, tzn. od kiedy programy katolickie weszły na rynek medialny. Mimo kreujących się zarzutów wobec ówczesnego Kościoła o nienadążaniu za postępem technologicznym, wg o. D. Drążka jest on nastawiony nie na sam rozwój techniczny, ale na zastosowanie mediów jako środka w procesie ewangelizacji i komunikacji.

Najważniejszą misją telewizji katolickiej jest służba drugiemu człowiekowi. Nie nastawiony na zysk business plan, który nie równa się z pragnieniem zbawienia i dobra działalności Kościoła – powiedział.

O. Dariusz Drążek podkreślał, że Tv Trwam jest telewizją bezpieczną dla odbiorców, wychowawczą, edukacyjną, pełniącą także funkcję ludyczną poprzez poprawną etycznie rozrywkę. Cechują ją dostępność, powszechność i bezpłatność, czyli podstawowe i niezbędne elementy mediów katolickich. Ich zadaniem jest ukazywać obiektywną prawdę o człowieku, a nie na nowo ją tworzyć.

Autor promowanej książki przytoczył także słowa papieża Franciszka o przekazie medialnym: Możesz dostarczać ludziom chwasty, albo możesz dostarczyć im ziarno na chleb. Możesz podać im truciznę, lub pożywienie. 

Telewizja katolicka jest potrzebna niezależnie od panującej polityki i władzy w państwie. W trakcie spotkania zaprezentowano opublikowany w 2012 r. przez Tv Trwam spot, o tytule: ,,Stop Dyskryminacji – Jan ,,Szczodry’’ Dworak’’. Groteskowy film, który powstawał w dobie masowych marszów i manifestacji obronnych dla katolickiego medium pod hasłem: ,,TV TRWAM,  alternatywna telewizja dla Polaków’’.

W telewizji katolickiej potrzebujemy profesjonalistów znających się na swoim fachu oraz świadków. Nie szukamy zwolenników Chrystusa, a Jego uczniów – wyjaśniał podczas wykładu o. Dariusz Drążek.

W trakcie spotkania studenci, wykładowcy oraz pozostali goście pytali autora  książki m. in. o szanse i zagrożenia dla mediów katolickich oraz ich wpływ na politykę. Pojawiło się także pytanie o znaczenie i symbolikę samej okładki, na której widnieje zdjęcie zrobione podczas jednej z manifestacji w obronie Tv Trwam, wpisane w wyraz TRWAM.

Spotkanie autorskie zakończyło się konkursem dla studentów. Posiadacze wylosowanych przed spotkaniem zakładek z autografem o. Dariusza Drążka, otrzymali promowaną tego dnia książkę:  ,,Misja niezmiennych telewizji katolickich po 1989 roku na przykładzie TV Trwam. Studium teologiczno – medialne’’.

Natalia Kruk

DZiKS III

Spotkanie autorskie z ojcem Dariuszem Drążkiem

Miejsce spotkania- Biblioteka AKSiM

Data 1.03.2023 , godz.18.00

Przebieg spotkania:

Promocja książki, wykład Ojca Dariusza Drążka , prezentacja wybranych programów TV Trwam