Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie – obron czas!

Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie – obron czas!

Do grona absolwentów studiów podyplomowych na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie w sobotę, 25 czerwca 2022 r. dołączyli kolejni słuchacze.

Tematyka prac przygotowanych pod kierunkiem promotorów dotyczyła: zrównoważonej transformacji energetycznej, zagospodarowania turystycznego lasów Nadleśnictwa Zwoleń, wpływu i znaczenia Kopalni Węgla Brunatnego – Bełchatów i Elektrowni Bełchatów na środowisko, efektywności naturalnego odnowienia drzewostanów sosnowych Pinus sylvestris L. w leśnictwie Izabelów, gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach oraz szans wykorzystania zasobów przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju gminy Niedźwiedź.

Promotorami byli:
dr Izabela Dymitryszyn
dr Marek Kondras
dr inż. Andrzej Konieczny
dr inż. Katarzyna Szyszko

Rolę przewodniczącej komisji pełniła Pani dr Maria Laska, prorektor AKSiM.

Absolwentom serdecznie gratulujemy życząc wielu sukcesów!