Inauguracja XI edycji studiów MBA

W sobotę 28 października 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowano XI edycję studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). To prestiżowe i unikatowe studia z zakresu prawa, finansów i zarządzania dla osób ambitnych, które wiążą swoją przyszłość z wyższymi stanowiskami menedżerskimi i kierowniczymi.

Słowo powitania do rozpoczynających naukę skierowali: rektor uczelni o. dr Zdzisław Klafka, prof. AKSiM oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Komunikacji Multimedialnej dr Dorota Żuchowska, prof. AKSiM. Następnie nowi Słuchacze uczestniczyli w wykładzie inauguracyjnym nt. „Analiza megatrendów jako metoda przewidywania przyszłości w biznesie”, który wygłosił dr inż. Bogusław Hajdasz – wybitny praktyk z zakresu zarządzania.

To już XI edycja dwusemestralnych studiów podyplomowych realizowanych w AKSiM, które oprócz dostarczenia nowoczesnej, interdyscyplinarnej wiedzy zarządczej, wyposażają Słuchaczy w zaawansowane umiejętności menedżerskie. Dodatkowym wyróżnikiem programu studiów jest wzbogacenie kultury organizacyjnej o istotne aspekty etyki biznesu oraz podkreślenie roli patriotyzmu gospodarczego w podejmowaniu kluczowych decyzji zarządczych. Ponadto dzięki współpracy z uznaną na świecie amerykańską firmą konsultingową Energizers LLC (na liście top 500 światowych firm w przywództwie) i jej wybitnym trenerem MBA dr. Bartem Tkaczykiem, Absolwenci MBA w AKSiM otrzymują menedżerski certyfikat w zakresie zarządzania i przywództwa.

Serdecznie witamy nowych członków społeczności akademickiej. Życzymy satysfakcji ze zdobytej wiedzy oraz poznania ciekawych ludzi, którzy z pewnością będą inspirować i motywować do dalszych działań!

tekst: Katarzyna Mikos

fot. Katarzyna Cegielska