Prof. Pikria Asanishvili z wizytą w toruńskiej uczelni 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) to największy i najstarszy państwowy uniwersytet nie tylko w Gruzji, ale na obszarze całego Zakaukazia. Ta szczycąca się wysokim stopniem umiędzynarodowienia uczelnia podjęła decyzję o ścisłym sojuszu z jedną z najlepszych w Polsce uczelni niepublicznych, czyli właśnie z AKSiM.
Już od dłuższego czasu stosunki między Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu a Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w Gruzji są bardzo dobre. Widocznym objawem tego stanu rzeczy jest zwiększona mobilność tak studentów, jak i kadry wykładowej oraz administracyjnej. Było to możliwe dzięki programowi Erasmus+.
Pani prof. Pikria Asanishvili w swoich wykładach skupiła się na kwestii bezpieczeństwa na obszarze postradzieckim. Wiele miejsca poświęcono również sprawo wojny rosyjsko-ukraińskiej na napięcia na obszarze Zakaukazia.
Obok zajęć i spotkań z kadrą politologiczną, odbyło się również wiele rozmów z przedstawicielami poszczególnych komórek w AKSiM. Podczas spotkania z o. dr. Zdzisławem Klafką, prof. AKSiM, Rektorem uczelni, przekazano uroczyście certyfikat obecności w ramach programu Erasmus+. Natomiast kwestie przyszłych konferencji, publikacji czy projektów omówiono z dr. Janem Wiśniewskim, prof. AKSiM (koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu), mgr. Przemysławem Pawlakiem (kierownikiem Biura Projektów Europejskich) oraz dr. Krystianem Chołaszczyńskim (kierownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej).
Poniżej fotorelacja oraz specjalna debata specjalnie dla AKSiM oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu!

dr Krystian Chołaszczyński