Erasmus+ oraz Kujawsko-Pomorska Szkoła Relacji Międzynarodowych i Dyplomacji w akcji…

Erasmus+ oraz Kujawsko-Pomorska Szkoła Relacji Międzynarodowych i Dyplomacji w akcji…

Kujawsko-Pomorska Szkoła Relacji Międzynarodowych i Dyplomacji to inicjatywa toruńskiego Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Wraz z programem Erasmus+, realizowanym przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przygotowaliśmy cykl wykładów i warsztatów dla gości z Łotwy oraz Iraku.

Ostatni tydzień minął pod znakiem licznych wydarzeń dla lokalnej społeczności, w której udział wzięli przedstawiciele uczelni łotewskich i irackich. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli tych jednostek w dniach 10-14 lipca 2023 r. Był to efekt współpracy między Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu, a Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (Biuro Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej AKSiM – program Erasmus+; Biuro Projektów Europejskich AKSiM).

Za opiekę oraz merytoryczne warsztaty odpowiadali: dr Krystian Chołaszczyński (zastępca koordynatora RODM Toruń) oraz mgr Przemysław Pawlak (AKSiM).

W ramach inicjatywy mgr Przemysław Pawlak wygłosił cykl warsztatów z zakresu pisania i ewaluowania międzynarodowych projektów.
Natomiast dr Krystian Chołaszczyński (zastępca koordynatora RODM Toruń) wygłosił cykl wykładów poświęconych kwestii umiędzynaradawiania jednostek szkolnictwa wyższego oraz tworzeniu partnerstw międzyuczelnianych na poziomie międzynarodowym.
Wśród słuchaczy byli przedstawiciele łotewskiego Uniwersytetu w Lipawie (Liepaja University) oraz Katolickiego Uniwersytetu w Erbilu (Kurdyjski Okręg Autonomiczny w Iraku).

Poniżej fotorelacja!