Z wykładami w Lizbonie by Klaudia Rosińska

Z wykładami w Lizbonie by Klaudia Rosińska

W dniach 8– 14 maja 2022 r. dr Klaudia Rosińska, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przeprowadziła cykl warsztatów dla studentów Uniwersytetu NOVA de Lisboa.

Warsztaty przeprowadzone dla magistrantów i doktorantów lizbońskiego uniwersytetu dotyczyły: definiowania zagadnienia dezinformacji i diagnozowania mechanizmów rozpowszechniania nieprawdziwych treści, psychologicznych predyspozycji wzmacniających wiarę w dezinformację, sposobów rozmowy i wyjaśniania nieprawdziwych treści oraz technik weryfikacji.

Uczestniczący w warsztatach studenci pochodzili z takich krajów jak Portugalia i Brazylia.

Liczne pytania, zarówno studentów, jak i wykładowców, dotyczące trwającej wojny na Ukrainie i dezinformacji wokół tego zagadnienia wskazywały na żywe zainteresowanie i potrzebę zrozumienia obecnej sytuacji geopolitycznej, a także poznania polskiej perspektywy na tę sytuację.

W efekcie tej współpracy koordynator programu ponowił zaproszenie na warsztaty w przyszłym roku.

Liczymy również na wizytę wykładowców z Lizbony.

Wszystko było możliwe dzięki wspaniałemu programowi Erasmus+!!!