Z Erasmusem w gościnnej Castellanzy

Z Erasmusem w gościnnej Castellanzy

Kiedy polscy studenci jeszcze wypoczywają, wykładowcy AKSiM dzięki programowi Erasmus Plus prowadzą zajęcia w uczelniach partnerskich. Od 19 września z wizytą w Istituto Universitario Carolina Albasio w Castellanzy niedaleko Mediolanu przebywają dr Maria Laska – prorektor AKSiM, dr Dorota Żuchowska – dziekan oraz dr Anna Rakowska – wykładowca i lektor.

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących są przyjmowane przez studentów włoskich z dużym entuzjazmem. Studenci I i II roku mogli uczestniczyć w cyklu wykładów dr Doroty Żuchowskiej z międzynarodowych stosunków gospodarczych nt. „Exchange rate regimes in currently international monetary system”, podczas których zapoznawali się z korzyściami i kosztami płynącymi ze stosowania poszczególnych rozwiązań w zakresie systemów kursu walutowego oraz pracowali grupach nad zadaniami dotyczącymi walut w różnych krajach świata, czy charakterystyki polityki monetarnej krajów Unii Europejskiej. Podczas zajęć z dr Anną Rakowską dotyczących zagadnień z zakresu „Surveillance: opportunities and threats” studenci podejmowali dyskusję na temat obecnych technologii i ich wpływu na życie, a także wskazywali najważniejsze zagrożenia z nimi związane z różnych perspektyw – rodziców, nastolatków, policji.

Natomiast dr Maria Laska – Prorektor AKSiM i koordynator instytucjonalny programu Erasmus Plus brała udział w spotkaniach roboczych w zakresie wspólnych projektów unijnych, podnoszenia jakości kształcenia i wymiany dobrych praktyk oraz hospitowała zajęcia naszych wykładowców.

Należy podkreślić, że Istituto Universitario Carolina Albasio to uczelnia partnerska, z którą AKSiM bardzo dynamicznie współpracuje, m.in. w projekcie RIPEC. Prowadzone spotkania i wideokonferencje z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju tej współpracy.

Krótka wyprawa do pobliskiego Mediolanu pozwoliła przede wszystkim na zwiedzenie jednej z największych katedr w Europie – gotyckiej Katedry Narodzin św. Marii i jej tarasów na dachu, z których można podziwiać piękną panoramę miasta i nawet odległe Alpy. Wyjątkowym przeżyciem było także zobaczenie unikatowego dzieła Leonardo da Vinci – Ostatniej Wieczerzy, znajdującego się w reflektarzu klasztoru Dominikanów przy bazylice Santa Maria delle Grazie.

Pobyt we Włoszech okazał się bardzo intensywny i ciepły – nie tylko ze względu na pogodę, ale także na gościnne przyjęcie przez wykładowców i władze partnerskiego Instytutu.

dr Maria Laska, dr Anna Rakowska, dr Dorota Żuchowska