Turecki tydzień nauki i kultury – visiting lectures na Uniwersytecie Yaşar w Izmirze

Dzięki programowi mobilności Erasmus+ miałem okazję jako wykładowca naszej uczelni wziąć udział w połowie maja br. w tygodniowym pobycie w Izmirze, w Turcji, m.in. prowadząc wykłady na partnerskim Uniwersytecie Yaşar.

Samo miasto, Izmir, jest trzecią turecką metropolią pod względem liczby mieszkańców liczącą ich ponad 4 mln (po Stambule i stolicy Turcji Ankarze) oraz drugim portem handlowym. Współczesna nazwa miasta została ustanowiona w XV w. po jego zdobyciu przez Imperium Osmańskie, wcześniej określano je jako Smyrna. Pisząc o mieście Izmir, należy również wspomnieć o jego okolicach, na czele z ruinami wspaniałego starożytnego miasta Efez oraz kaplicą wybudowaną w domniemanym miejscu ziemskiego bytowania Matki Bożej.

Jak już wspomniałem, najważniejszym elementem mojego pobytu w Izmirze było prowadzenie zajęć dla studentów Uniwersytetu Yaşar. Zaproponowałem studentom zajęcia anglojęzyczne z bliskiej mi tematyki ubezpieczeniowej pod nazwą „Corporate Insurance”. Miały one formę nie tylko wykładu, ale również ćwiczeń z aktywnym udziałem studentów, dzięki czemu mogli oni zapoznać się np. ze strukturą i zawartością ogólnych warunków ubezpieczenia na polskim rynku. Celem tych interdyscyplinarnych zajęć, zawierających w sobie m.in. wątki prawnicze i ekonomiczne, było przedstawienie podstawowej wiedzy na temat najważniejszych typów polis ubezpieczeniowych niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Słuchaczami moich wykładów byli nie tylko studenci tureccy, lecz również obcokrajowcy, którzy zdecydowali się na studia w Turcji, np. z USA czy Wielkiej Brytanii.
Podczas pobytu na Uniwersytecie Yaşar sam mogłem na chwilę przypomnieć sobie czasy studenckie, uczestnicząc w wykładach nt. inflacji, która jest żywym i palącym tematem w Turcji, a do niedawna również w Polsce.

Gdyby pokusić się o kilka słów na temat samego uniwersytetu, na początek należy wskazać na nowoczesną bazę wykładową i wyposażenie uczelni, która nadal się rozwija, czego sam doświadczyłem. Do głównego kampusu łatwo dotrzeć z centrum miasta metrem i w tym miejscu trzeba podkreślić, że całość komunikacji publicznej w Izmirze jest bardzo dobrze zorganizowana. Zaliczają się do niej wspomniane metro, linie tramwajowe i autobusowe oraz IzDeniz – połączenia promowe. Uniwersytet Yaşar powstał w 2001 r. Na każdym etapie, najpierw moich przygotowań, jak i później pobytu w Izmirze, spotkałem się z niezwykłą życzliwością, zarówno ze strony pracowników uczelnianego biura międzynarodowego, jak i kadry profesorskiej.

Wspomniana życzliwość i żywe zainteresowanie moim przyjazdem objawiło się w m.in. zaproszeniem mnie do wygłoszenia wystąpienia podczas odbywającej się w tym czasie konferencji naukowej nt. tzw. przedsiębiorczości integracyjnej, o szerokim spektrum tematycznym. Mój anglojęzyczny wykład dotyczył zrównoważonego rozwoju w branży ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem klientów rynku ubezpieczeniowego jako słabszej strony potencjalnej umowy ubezpieczenia.

W podsumowaniu warto zaznaczyć, że pomimo dzielących Polskę i Turcję wielu kilometrów, nietrudno znaleźć podobieństwa między oboma krajami, które wyróżniają się połączeniem nowoczesności i głęboko zakorzenionej tradycji, a ludzie nierzadko zaskakują pracowitością i gościnnością. A zatem, mimo wielu oczywistych różnic, czasami można poczuć się w Turcji jak w domu.

radca prawny dr Szymon Szmak
wykładowca AKSiM na kierunkach: prawo; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; politologia