Z wykładami w Europejskim Uniwersytecie w Tiranie

Z wykładami w Europejskim Uniwersytecie w Tiranie

W dniach 11-15 września 2023 r. dr Krystian Chołaszczyński oraz mgr Przemysław Pawlak przebywali w Tiranie, w celu przeprowadzenia serii wykładów dla zaprzyjaźnionego Europejskiego Uniwersytetu w Tiranie.

Była to niezwykła okazja do poznania albańskich dobrych praktyk i podzielenia się własnymi doświadczeniami.

Pan mgr Przemysław Pawlak jest kierownikiem Biura Projektów Europejskich. Dzięki programowi Erasmus+ przeprowadził specjalne warsztaty z zakresu rozumienia i pozyskiwania funduszy europejskich. Albania jest państwem kandydującym i Unia Europejska stworzyła specjalne programowy dedykowane tej grupie państw.

Natomiast dr Krystian Chołaszczyński jest wykładowcą na kierunku politologicznym oraz kierownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej. Zgodnie z jego dyscypliną i zainteresowaniami badawczymi, wykłady skupione były wokół geopolityki Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w kontekście obecnie toczącej się wojny u Naszego wschodniego sąsiada.

Wizyta była też doskonałą okazją do obopólnego poznania się, zaprezentowania obu uczelni oraz przedyskutowania możliwości współpracy między uniwersytetami. Wyrażono zainteresowanie uczestniczeniem w organizowanych konferencjach, publikacjach, a zwłaszcza wspólnego pozyskiwania środków na przyszłe badania naukowe.

Obie strony wyraziły nadzieję na pogłębienie współpracy na wszystkich szczeblach oraz zintensyfikowanie wymiany studentów, wykładowców oraz kadry administracyjnej. Już w semestrze letnim oczekujemy dwóch studentów z Europejskiego Uniwersytetu w Tiranie.

Wszystko było możliwe dzięki wyjątkowemu programowi Erasmus+!

Dziękujemy!

mgr Przemysław Pawlak

dr Krystian Chołaszczyński