Wykład prof. Phillipa Santosa z Namibijskiego Uniwersytetu Nauki i Techniki NUST: „Decolonial Thought and the Media”

Prof. Philip Santos jest Starszym Wykładowcą na Namibijskim Uniwersytecie Nauki i Techniki. Ukończył Rhodes University w RPA, National University of Science and Technology w Zimbabwe oraz National University of Science and Technology w Namibii. Obecnie wykłada teorię mediów, analizę tekstu mediów, rozwój mediów, dziennikarstwo i media, a także media i globalizację na studiach licencjackich i magisterskich. 

Nasz gość reprezentuje Namibijski Uniwersytet Nauki i Techniki, który umiejscowiony jest w stolicy tego państwa, czyli w Windhuk. Namibijski specjalista przyjął zaproszenie i opowiedział o niezwykle interesującym aspekcie związanym postkolonialną filozofią w kontekście funkcjonowania mediów masowych. Temat: „Myśl dekolonialna i media”. 

W ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Relacji Międzynarodowej i Dyplomacji (inicjatywy RODM Toruń) prezentujemy dla Państwa specjalny wykład z udziałem eksperta z Namibii – urodzonego w Zimbabwe. 

Wydarzenie to było możliwe dzięki wspaniałej współpracy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Międzyuczelnianej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych, realizującego niezwykły program Erasmus+

Specjalnie dla Państwa nagraliśmy niezwykłą debatę. Zachęcamy do obejrzenia. 

Poniżej fotorelacja!