Wyjazd studyjny do Niepokalanowa i Warszawy

Wyjazd studyjny do Niepokalanowa fot. Martyna Olejnik

Grupa studentów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej wyruszyła 23 maja br. na wyjazd studyjny do Niepokalanowa i Warszawy. Wydarzenie odbyło się w ramach zajęć Animacja Kultury/ Animacja Życia Społecznego.

W Niepokalanowie społeczność akademicka uczestniczyła w Mszy świętej sprawowanej
w Starej Kaplicy, zbudowanej przez św. o. Maksymiliana Marię Kolbego. Oprócz tego studenci mogli zwiedzić Muzeum Świętego Męczennika, Bazylikę oraz kolekcję samochodów papieskich.

W dalszej części programu zwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, gdzie zobaczyli miejsce przetrzymywania, przesłuchań oraz śmierci wielu bohaterów naszej Ojczyzny, w tym m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego.

Następnie przejechali na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, po którym oprowadził ich Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny im. gen. Kuklińskiego, przybliżając historię Polski oraz pochowanych w tym miejscu bohaterów narodowych. Zapalili znicz pod pomnikiem pamięci 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Studenci odwiedzili również Izbę Pamięci Generała Kuklińskiego, umiejscowioną na warszawskim Starym Mieście, gdzie wysłuchali krótkiej prelekcji na temat generała Kuklińskiego.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Wydawnictwie Sióstr Loretanek. Studenci zobaczyli poszczególne etapy powstawania książki i maszyny, przez które musi przejść papier, by pojawiło się na nim słowo i powstała z niego książka. Poznali także tajniki pracy w wydawnictwie, zarówno w aspekcie technicznym, jak i praktycznym.

Jak zaznaczyła s. Estera Żuber, sekretarz redakcji „Anioła Stróża”, wydawnictwo zaczyna się od Słowa Bożego i tak jak w kaplicy staje się ono później Ciałem, w wydawnictwie również staje się ono materią.

– Ewangelia jest ważna zawsze i przede wszystkim Ewangelię chcemy przekazywać, ale wchodzimy też we współczesny świat, ubieramy Ewangelię w dzisiejsze problemy, sprawy, wszystko, co jest z człowiekiem związane – podkreśliła s. Estera.

Po zwiedzeniu obiektu, na studentów czekał słodki poczęstunek przygotowany przez siostry loretanki. W drodze powrotnej do Torunia uczestnicy wyjazdu wspólnie odśpiewali Apel Jasnogórski i bezpiecznie wrócili do Kampusu Akademickiego.

Martyna Olejnik
Zespół Prasowy AKSiM